Cesta: Titulní stránka > Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana


 

Odborná konference „Standardizace provozních funkcí ÚSC“ na Kraji Vysočina

Odborná konference „Standardizace provozních funkcí ÚSC“ na Kraji Vysočina
Dne 29. 9. 2011 organizovala společnost Panatec ve spolupráci s Krajem Vysočina na krajském úřadě odbornou konferenci pro manažery ve veřejné správě. Nad konferencí převzal záštitu Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina. Na organizaci projektu spolupráce územních samosprávných celků (ve zkratce ÚSC, tedy obcí a krajů) se dlouhodoběji podílí i Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 

 
 

Konference byla zaměřena na sjednocení přístupů k procesům provozních služeb a na spolupráci krajů a měst v této oblasti. „Cílem tohoto snažení je transformovat hesla Transparentnost, Efektivita, Produktivita a Řízení rizik do reálné, kvalitní a udržitelné nabídky veřejných služeb,“, uvedl jednatel společnosti Panatec Ing. Pavel Nácovský.

 

Tato konference navázala na podobné jarní setkání v Liberci, jehož tématem byl „Korporátní styl řízení ÚSC“ (řízení příspěvkových organizací a obchodních společností krajů a měst), viz zpráva zde. Předpokládá se, že série bude pokračovat i v budoucnu.

 

Obě akce prezentují implementaci metodiky Panatec do řízení ÚSC. Nositeli této metodiky jsou zejména společnost Panatec, Kraj Vysočina, Statutární město Liberec, společnosti AutoCont, DATRON, DYNATECH, GORDIC, GraphTech, INFINITY a Liberecká IS. Tato skupina je otevřená a právě na jihlavské konferenci přivítala skupina další zájemce o spolupráci, jako například město Milevsko.

 

Základem metodiky je přenášení dobrých zkušeností a sjednocený přístup mezi vedoucími pracovníky a procesními manažery bez ohledu na jejich zaměstnavatele. Tento přístup umožňuje sdílet znalosti a zkušenosti, ale také zdroje firem, měst a krajů navzájem. Příkladem může být elektronický vzdělávací systém, reálné příležitosti však zasahují všechny podstatné procesy krajů a měst.

 

Standard využívaný plošně na více krajích a městech šetří náklady vývoje a implementace procesů. Umožňuje vzájemně využívat nabyté zkušenosti, ale také nasazovat metody vzájemného hodnocení nad stejnými údaji uvnitř ÚSC i mezi ÚSC navzájem.

 

Kraj Vysočina realizuje v současné době na toto téma několik projektů vlastních i spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Výsledky jednoznačně ukazují jejich správnost a nutnost. Lze jim přičítat významný podíl na výsledcích dobrého hospodaření Kraje Vysočina, na rozvoji veřejných služeb, ale také na řízení rizik. Některé výsledky jsou tedy patrné již dnes. Příkladem můžou být třeba společné nákupy komodit. Víme však, že rozvoj a implementace metod řízení musí trvale reagovat na podněty legislativní, ekonomické, na rozvoj standardů, technologií (včetně informačních), na inovace v komunikaci a rozvoji znalostí organizace (know-how), na vliv okolí, na personální situaci a především na poptávku po veřejných službách a možnostech jejího financování.

 

Zdeněk Kadlec shrnul význam konference slovy: „Na aktuální složitou situaci musíme reagovat procesními změnami, které významně mění zvyklosti v organizacích kraje i v činnosti úřadu. Obecně platí, že tyto změny vyžadují vysokou úroveň komunikace a spolupráce politického vedení kraje či města, managementu krajského či městského úřadu a vedení zřízených a založených organizací. Proto jsou také pro nás důležité zkušenosti partnerů, aby i naše projekty probíhaly plynule a s maximálními efekty.“

Na závěr pořadatelé konference ještě jednou pozvali všechny zájemce nejen z veřejného sektoru ke spolupráci ve skupině.

 

Seznam přednášek:

• Úvodní slovo

Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora Statutárního města Liberec (v zastoupení Ing. Jaroslava Bureše, ředitele Liberecké IS)


Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC

Ing. Pavel Nácovský – Panatec s.r.o.


Organizace standardizačního procesu ÚSC

Ing. Jan Dienstbier - Panatec s.r.o.

 

Efektivní řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec - KrÚ Kraje Vysočina, Ing. Miloslav Kvapil - DYNATECH s.r.o.


Případová studie implementace metodiky Korporátní styl řízení - Statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Bureš – Ing. Jiří Pilný, Liberecká IS a.s.

 

Personalistika a řízení know-how úřadů

Ing. Zdeněk Jiráček - DATRON a.s.


Společné nákupy - zkušenosti z praxe

Ing. Miroslav Březina, doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., KrÚ Kraje Vysočina


Nástroje pro řízení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Znojmo

Mgr. Hana Bílková, DDM Znojmo - Ing. Josef Handl, Infinity a.s.

 

 

Přednášející a autoři přednášek:

Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hetmana Kraje Vysočina; převzal záštitu nad konferencí
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora Statutárního města Liberec; převzal záštitu nad 1. konferencí v Liberci na jaře roku 2011
Ing. Pavel Nácovský, senior konzultant Panatec
Ing. Jan Dienstbier, manager Panatec
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH

Ing. Jaroslav Bureš, ředitel Liberecká IS a.s.
Ing. Jiří Pilný, manažer Liberecká IS a.s.

Ing. Zdeněk Jiráček, ředitel DATRON
Ing. Miroslav Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
doc. RNDr. Iveta Fryšová, PhD, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Mgr. Hana Bílková, ředitelka Dům dětí a mládeže Znojmo
Ing. Josef Handl, account manager Infinity a.s.

 

 
 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 3.10.2011 / 3.10.2011

Počet návštěv: 12631
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies