Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality


 

Odborná diskuze nad kvalitou vodních zdrojů

Kraj Vysočina se i letos připojil ke Světovému dni vody. Připadá na 22. března a jeho mottem je Voda a udržitelný rozvoj. „Den vody se slaví od roku 1993 a jeho cílem je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů,“ vysvětluje radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád. U příležitosti regionálních oslav Světového dne vody se 18. března v Kurdějově na Brněnsku konalo setkání odborné vodohospodářské veřejnosti z povodí Dyje, kam spadá i střední a východní část území Kraje Vysočina. Součástí setkání byl i odborný seminář, kterého se za Kraj Vysočina zúčastnil radní Zdeněk Chlád.
 

 
 

„Jedním z cílů udržitelného rozvoje na území našeho kraje je zachování a postupné zlepšování kvality podzemních a povrchových vod zejména u zdrojů pitné vody. S tím souvisí i rozvoj vodohospodářské infrastruktury v obcích spočívající v zajištění jejich odkanalizování a čištění odpadních vod. Velmi důležité také je, aby s šetrným užíváním vody a ochranou vod začal každý sám u sebe,“ uvedl Zdeněk Chlád.


Řešení problematiky kvality podzemních a povrchových vod je jednou z priorit Kraje Vysočina.  Z celkového počtu 704 obcí na území kraje má zajištěno čištění odpadních vod zatím pouze něco málo přes čtvrtinu, i když čištěno je asi 73 % všech odpadních vod vypouštěných do vodních toků. „Budování kanalizací a ČOV je důležité zejména v obcích, které se nachází v ochranných pásmech vodních zdrojů, v povodí vodárenských nádrží a dalších oblastech významných z hlediska ochrany vod nebo přírody. Důležitým cílem je omezení eutrofizace povrchových vod, na které se významně podílí fosfor, který se do komunálních odpadních vod dostává především z pracích prášků a z prostředků do myček na nádobí,“ dodává radní Chlád.


Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí pro podstatnou část České republiky a důležitou zásobárnou povrchové vody nadregionálního významu. Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce zásobuje mj. pitnou vodou hlavní město Prahu, vodárenská nádrž Vír na řece Svratce zásobuje pitnou vodou mj. město Brno, dalšími regionálně významnými vodárenskými nádržemi jsou Mostiště, Hubenov a Nová Říše.

 

  • Jaroslav Mikyna, oddělení vodního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 267, email: Mikyna.J@kr-vysocina.cz

 

Odborná diskuze nad kvalitou vodních zdrojů

 
 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 20.3.2015 / 20.3.2015

Počet návštěv: 3808
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies