Cesta: Titulní stránka > Pavel Franěk - 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina


 

Od 4. do 10. ledna budou opět aktivovány určené školy

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek dnes podepsal rozhodnutí o určení škol k zajištění péče o děti zaměstnanců krizových profesí v období od 4. do 10. ledna 2021. Určená školská zařízení zajistí péči o děti zaměstnankyň a zaměstnanců vyjmenovaných krizových. Vzhledem k prozatím omezené délce platnosti vládního usnesení jsou nyní přednostně k dispozici školy v patnácti sídlech obcí s rozšířenou působností. Systém přihlašování zůstává stejný jako v předchozích dvou vlnách: rodiče vyplní přihlášku, zaměstnavatel potvrdí a po obdržení přihlášky škola kontaktuje rodiče a dojednává podrobnosti nástupu.
 

 
 

Vedení Kraje Vysočina i touto cestou děkuje starostům i primátorce Jihlavy, především pak pracovníkům určených škol za trpělivou, profesionální spolupráci a za rychlou reakci, díky níž bylo možné v rekordním čase zajistit vládou nařízenou službu. Zájem rodičů svěřit své dítě do péče pověřených škol svědčí o tom, že rodiny mají v tuto nenahraditelnou službu velkou důvěru.

 

Nezbytná péče o děti ve věku 3 až 10 let je poskytována zákonným zástupcům, kteří jsou:

-        Zaměstnanci bezpečnostních sborů

-        Zaměstnanci obecní policie

-        Zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví

-        Zaměstnanci v sociálních službách podle určeného zákona

-        Sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech dle příslušného zákona

-        Zaměstnanci úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

-        Zaměstnanci Finanční správy ČR

-        Příslušníci ozbrojených sil

-        Zaměstnanci MV, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců

-        Pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení

-        Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy

-        Zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

-        Zaměstnanci zařízení školního stravování

-        Zaměstnanci České pošty

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

 Kontaktní osoby:           

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.12.2020 / 28.12.2020

Počet návštěv: 984
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek