Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší


 

Ochrana ovzduší

 
 
 • Výsledky měření kvality v jihlavské průmyslové zóně (15.2.2017)

  Na tiskové konferenci, která se konala dne 15. 2. 2017 na jihlavské radnici, představili odborníci ze společnosti ENVItech Bohemia výsledky měření kvality ovzduší prováděné v průmyslové zóně Jihlavy

   
 • Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou [PDF, 1,9 MB] (14.12.2016)

  Rozhodnutí k povolení provozu pro dva vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Lisovna termosetů; Opracování výlisků“ – v místě sídla společnosti RODOS kovo, s.r.o., IČO 63484668

   
 • Oznámení veřejnou vyhláškou [PDF, 378 kB] (25.10.2016)

  Zveřejnění oznámení o zpřístupnění podkladů vydaných pro účely navazujícího řízení a možnost se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, RODOS kovo, s.r.o., IČO 63484668

   
 • Usnesení o místním ohledání [PDF, 299 kB] (3.10.2016)

  Rozhodnutí k povolení provozu pro dva vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Lisovna termosetů; Opracování výlisků“ – v místě sídla společnosti RODOS kovo, s.r.o.

   
 • Veřejná vyhláška [PDF, 206 kB] (11.8.2016)

  Oznámení o zpřístupnění podkladů vydaných pro účely navazujícího řízení a jejich rozeslání účastníkům řízení k vyjádření, ve věci vydání povolení k provozu společnosti RODOS kovo, s.r.o., IČO 634 84 668, Velké Meziříčí, Zahradní 993

   
 • Veřejná vyhláška (12.5.2016)

  Zveřejnění oznámení o zahájení řízení ve věci povolení provozu ZZO "Lisovna termosetů; Opracování výlisků Velké Meziříčí", RODOS kovo, s.r.o., včetně přílohy

   
 • Měření kvality ovzduší v Jihlavě potvrdilo významný vliv dopravy (17.2.2016)

  Odborníci ze společnosti ENVItech Bohemia představili výsledky měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy.

   
 • Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (19.10.2015)
   
 • Kvalita ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy je v mezích limitů (18.2.2015)
  Tisková konference 18. 2. 2015

  Na jihlavské radnici se 18. 2. 2015 konala tisková konference, na které odborníci prezentovali výsledky měření kvality ovzduší prováděné v jihlavské průmyslové zóně.

   
 • Prachu je v Jihlavě méně (20.1.2015)

  Cílem měření, které provádělo jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu, bylo sledování intenzity prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy během půlročního období z důvodu zjištění zatížení této oblasti prachovými částicemi, tj. prašným spadem.

   
 • Kraj Vysočina patří mezi oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší v ČR (7.11.2014)
   
 • Zveřejnění výsledků měření prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy (15.7.2014)
   
 • Výsledky kvality ovzduší v Jihlavě (27.2.2014)

  Od roku 2010 provádí společnost ENVItech Bohemia v jihlavské průmyslové zóně měření kvality ovzduší. Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je společný projekt města Jihlavy a Kraje Vysočina. Prezentace výsledků tohoto měření byla předmětem tiskové konference, která se konala dne 26. února 2014 na jihlavské radnici.

   
 • Metodické pokyny a sdělení MŽP (10.4.2013)

  Nejdůležitější metodické pokyny a sdělení, které se týkají aplikace právních předpisů na ochranu ovzduší.

   
 • Výsledky monitoringu kvality ovzduší v Jihlavě za rok 2012 (6.2.2013)
  ovzduší

  Monitoring kvality ovzduší zajišťuje v areálu společnosti Automotive Lighting firma ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Z výsledků vyplynulo, že v roce 2012 nedošlo k překročení zákonných imisních limitů, stav ovzduší v Jihlavě je dlouhodobě stabilní a hlavní podíl na znečištění ovzduší má doprava, zejména dálnice D1. Vzhledem k tomu, že nejvyšší hodnoty naměřené na všech lokalitách se vyskytují pouze v zimním období, lze velký význam přičítat i vlivu malých zdrojů, resp. vytápění domácností. Velmi důležitým faktorem jsou i rozptylové podmínky.
  Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz.

   
 • Stanoviska Ministerstva životního prostředí (4.12.2012)

  Nejdůležitější výklady a stanoviska MŽP a soudů, které se týkají aplikace právních předpisů na ochranu ovzduší.

   
 • Změny v legislativě ochrany ovzduší (4.12.2012)
  Vysočina předkládá návrh změny zákona respektující moderní technologie

  Informace o hlavních aktuálních změnách v legislativě na úseku ochrany ovzduší, včetně odkazů na hlavní zdroje informací.

   
 • Nové informace pro zajištění ohlašování do systému ISPOP v roce 2013 v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování v oblasti (3.12.2012)
  Informace o výsledcích měření škodlivin v Jihlavě

  Pro ohlašování za rok 2012 proběhnou v systému ISPOP změny, které budou prezentovány na portále ISPOP (www.ispop.cz). Provozem ISPOP MŽP pověřilo nadále svoji resortní organizaci CENIA, českou informační agenturu životního prostředí.

   
 • Zpřístupňování informací podle zákona o ochraně ovzduší. (3.10.2012)
  dokumenty

  Od 1. 9. 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina jako orgán ochrany ovzduší podle § 30 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, aktivně zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech k umístění, stavbě a provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a vydaných stanoviscích k územním a regulačním plánům.

   
 • Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší [PDF, 27 kB] (31.8.2012)
  komín

  Provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou i novým zákonem stanoveny povinnosti, které musí dodržovat při provozu stacionárního zdroje, včetně vedení souhrnné provozní evidence a ohlašovací povinnosti za znečišťování ovzduší.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 33 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Ochrana ovzduší

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 260421

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek