Cesta: Titulní stránka > Jan Tourek - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Ocenění Učitel Vysočiny 2021 získalo pět pedagogů

Ocenění Učitel Vysočiny 2021 získalo pět pedagogů
Dalších pět jmen doplnilo seznam držitelů ocenění v anketě Učitel Vysočiny, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina společně s příspěvkovou organizací Vysočina Education. „Hlavním cílem ankety je podpořit prestiž učitelského povolání, zvýšit povědomí veřejnosti o náročnosti pedagogické práce a ocenit kvalitní učitelky a učitele na středních školách v Kraji Vysočina,“ vysvětluje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Za mimořádně kvalitní pedagogickou činnost byli v letošním roce oceněni Soňa Havlíková, Dagmar Němečková, Jaromír Ondráček, Ludmila Prokešová a Lenka Vítková. Ti si převzali ocenění o uplynulém víkendu v rámci Vysočina Education Festivalu v jihlavském Cityparku.
 

 
 

Návrhy na ocenění zaslalo vedení škol na základě nominace pedagogické rady nebo školské rady, přihlášku vyplňoval přímo nominovaný učitel nebo učitelka. „Mezi hlavní změny patří přiblížení ankety Učitel Vysočiny k soutěži Global Teacher Prize CZ, kde jsme se domluvili na stejných kritériích, dále pak zapojení základních škol a také to, že přihlášený musí vyplnit formulář osobně,“ sdělil Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education. Hodnotící 7členná komise nakonec rozhodla, že ocenění Učitel Vysočiny pro rok 2021 získají čtyři učitelky a jeden učitel.

Mezi hlavní kritéria hodnocení v anketě Učitel Kraje Vysočina patří například podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka, vytváření přenositelných inovativních forem výuky, spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně těch zahraničních i aktivní účast v mimoškolních aktivitách nebo zapojení a vliv v profesní komunitě. Anketa má zároveň najít vhodné kandidáty z Kraje Vysočina na ocenění Global Teacher Prize CZ, jež je partnerem zmíněné ankety.

 

Oceněnými v anketě Učitel Vysočiny 2021 jsou:

Mgr. Soňa Havlíková – je učitelkou předmětů dějepis, francouzský jazyk, český jazyk, občanská výchova. Působí na Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.

„Práce se studenty mě nabíjí novou energií a jejich různost a měnící se zájmy a potřeby mě posouvají stále profesně dál. Nadále se snažím si rozšiřovat své obzory pomocí konferencí, webinářů, seminářů, setkávání se zajímavými a inspirujícími lidmi a podporovat i ostatní. „Změnit zažité stereotypy chce odvahu a ujistit ostatní, že v tom nejsou sami.“

_______________________________________________________________________________________________

Mgr. Dagmar Němečková – pracuje jako učitelka už téměř 30 let. Momentálně působí na Gymnáziu Jihlava jako učitelka předmětů český jazyk, německý jazyk a hudební výchova.

„Na gymnázium mě tehdejší ředitel přijímal s jasným pokynem – založíš a povedeš sbor. Ze studií jsem s tím neměla žádné zkušenosti, sbormistrovství se tehdy ještě nestudovalo, a tak mi dalo opravdu spoustu práce, sebevzdělávání a hlavně vnitřní motivace, abych si teď mohla říct – takhle nějak by to mohlo být, asi tu práci nedělám úplně špatně. Mám štěstí, že za mnou po celou moji pedagogickou kariéru stojí rozumné a vstřícné vedení, které mé aktivity podporuje. Toho si vážím.“

_______________________________________________________________________________________________

PhDr. Jaromír Ondráček – délka jeho pedagogické praxe je úctyhodných 38 let. Je specialistou na odborné předměty oboru hodinář. Jedinou školou v České republice, kde se tento obor vyučuje je Střední škola průmyslová, technická  a automobilní v Jihlavě.

„Mnoho let jsem se trápil klesajícím zájmem žáků devátých tříd o studium oboru hodinář a obával se zániku oboru. Proto jsem se snažil propagovat obor rozhovory v tisku, vystoupeními v rádiích i televizích, tvorbou webových stránek atd. Velmi mne nyní těší, když na exkurzích v hodinářských firmách potkávám naše úspěšné absolventy, kteří se zde rozvíjí ve špičkové odborníky. Dokazují tak, že naše práce ve škole měla smysl.“

_______________________________________________________________________________________________

Mgr. Ludmila Prokešová – je učitelkou matematiky a fyziky na Gymnáziu Třebíč, a to jak na vyšším, tak na nižším gymnáziu. Délka její pedagogické praxe je 31 let.

„Nejdůležitější pro mě je přímá práce v hodinách. Kromě ní jsem měla možnost se zapojit do různých projektů, zúčastnit se vzdělávacích akcí. Z hlediska profesního odborného rozvoje pro mě byla velmi zajímavá zkušenost z týdenní stáže v CERN ve Švýcarsku. Nejcennější zpětnou vazbou je každé setkání s bývalým žákem nebo žákyní. Vědomí, že jsem mohla alespoň malou měrou přispět k jeho (její) úspěšné cestě životem.“

_______________________________________________________________________________________________

Mgr. Lenka Vítková – je učitelkou předmětů matematika a anglický jazyk 20 let, působí na Střední škole průmyslové, technické  a automobilní v Jihlavě.

„Nejvíce mne ale vždycky potěší reakce studentů s větším časovým odstupem. Když nás navštíví na škole, své alma mater, a svěří se, jak angličtinu používají v každodenním soukromém nebo profesním životě, nebo když vyjádří díky za to, jak byli z matematiky výborně připraveni na studium technických oborů na VŠ. To pak člověk vidí, že všechen ten čas strávený přípravami, doučováním a věčným opravováním esejí a testů nepřišel vniveč.“

učitel vysočiny

  • Terezie Doleželová odbor školství, mládeže a sportu
    Roma Křivánek, Vysočina Education, p. o.
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.10.2021 / 25.10.2021

Počet návštěv: 2278
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies