Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Obnova rybníka na území Evropsky významné lokality V Kopaninách

V Kopaninách
Záchranu populace kuňky obecné řešil projekt obnovy vodní nádrže na území Evropsky významné lokality (EVL) V Kopaninách, který Kraj Vysočina realizoval s podporou v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

 
 

Na rybníce V Kopaninách (okres Telč) došlo k zatěsnění hráze a bezpečnostního přelivu a byl odstraněn splach ornice s cílem zajištění příznivého stavu předmětu ochrany EVL V Kopaninách, kterým je právě kuňka obecná (Bombina bombina), jejíž populace vlivem špatného stavu lokality v posledních letech silně poklesla.


„Opravená a extenzivně využívaná vodní nádrž se stala kvalitním útočištěm populace tohoto ohroženého druhu a lze očekávat její postupný nárůst. Realizací projektu byla posílena nejenom ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ale i retenční a krajinotvorná funkce chráněného území“, dodává Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.


publicitaV Kopaninách

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.4.2019 / 30.4.2019

Počet návštěv: 3875
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek