Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Nové realizace protiradonových ozdravných opatření

Nové realizace protiradonových ozdravných opatření
Rada Kraje Vysočina na svém dvaadvacátém zasedání dne 1. července 2014 schválila mimo jiné též Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2014 s následujícím výsledkem:
 

 
 

Protiradonová ozdravná opatření v bytech

V uvedeném období byl za pomoci státní dotace ve výši 150 tis. Kč ozdraven jen jeden byt, a to v rodinném domku v  Pocoucově na Třebíčsku snížením jeho extrémně vysoké radiační zátěže z původních 4000 až 16 000 Bq/m3 na 62 – 281 Bq/m3, přičemž legislativní směrná hodnota, při které je třeba tuto problematiku již řešit, činí 400 Bq/m3 a průměrná objemová aktivita radonu v bytech v Evropě činí 180 – 200 Bq/m3. Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina se podařilo získat státní dotaci v celkové výši 3 x 150 tis. Kč na další tři akce, z toho na dvě na Třebíčsku a na jednu na Žďársku.

 

Protiradonová ozdravná opatření ve školních a v předškolních zařízeních (ZŠ a MŠ) 

Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina se podařilo zabezpečit státní dotaci na realizaci protiradonových ozdravných opatření na dva objekty na Žďársku (ZŠ a MŠ Měřín a ZŠ a MŠ Nová Ves u Nového Města na Moravě) v  celkové výši 2,23 mil. Kč, jejichž realizace právě probíhá o letních školních prázdninách, aby tak nebyla narušena běžná činnost v těchto zařízeních.

Ve sledovaném období byla ministerstvem financí uvolněna dotace již v srpnu minulého roku pro dokončenou akci ZŠ a MŠ Křoví na Žďársku na úhradu nákladů realizovaných protiradonových ozdravných opatření ve výši 245 tis. Kč. Aby mohla být zahájena příprava realizace dalších dvou akcí (ZŠ a MŠ Pyšel na Třebíčsku a ZŠ a MŠ Batelov na Jihlavsku), musel odbor životního prostředí a zemědělství po třech měsících od podání žádosti přistoupit k urgenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o vydání obligatorního stanoviska k poskytnutí státní dotace na protiradonová ozdravná opatření, které je prvním krokem k zahájení přípravy, která v současnosti již probíhá. V tomto roce Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina bude usilovat o zabezpečení státní dotace na obě zařízení, aby protiradonová ozdravná opatření mohla být realizována o letních prázdninách příštího roku.

 

Na aplikaci Radonového programu ČR v našem kraji byly v letech 1991 - 2013 ze státního rozpočtu získány prostředky v úhrnné výši 190,0 mil. Kč, z toho za aktivní působnosti Kraje Vysočina v letech 2003 – 2013 ve výši 94,0 mil. Kč, přičemž na území kraje bylo ozdraveno celkem 638 bytů v rodinných domcích, 46 předškolních a školských zařízení, 147 veřejných vodovodů a prozkoumáno z hlediska výskytu radonu 34 000 bytů převážně v rodinných domcích.

 

Kraj Vysočina, s vědomím zdravotních důsledků radiační zátěže svého území vznikajících
z přírodních zdrojů (radonu), svou aktivitou - informovaností o této problematice a pomocí se zabezpečením státní dotace, vychází obcím a obyvatelům nadstandardně vstříc. Neboť jedině s pomocí veřejného zájmu v rámci naplňování cílů vládou schváleného Radonového programu ČR – Akční plán 2010 – 2019 lze dosáhnout snížení nadměrné radiační zátěže životního prostředí obyvatel pobývajících v problematických objektech a tím do budoucna udržet zdravý vývoj obyvatel našeho kraje.

 

 

  • Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel. 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz.
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.7.2014 / 11.7.2014

Počet návštěv: 3804
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies