Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Nová Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Nová Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém posledním jednání schválilo Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina pro období 2012 – 2016. Jde o zastřešující dokument, jehož obecným cílem je vytvořit na krajské úrovni prostředí příznivé rodině a podpořit systémový přístup k opatřením regionální rodinné politiky. „Hlavním cílem je v první řadě ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena a její opatření posilována. Má napomáhat jak zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a opatření, tak realizaci dalších opatření uvedených v návrhové části tohoto dokumentu,“ říká radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.
 

 
 

Obsah schváleného materiálu o rozsahu 74 stran reaguje na proměňující se podobu společnosti, potažmo rodiny. Rodí se méně dětí, přičemž vícegenerační soužití je již na ústupu. Vedle toho přibývá dětí žijících jen s jedním z biologických rodičů. Přibývá i rodičů, kteří se na výchově svých dětí v důsledku rozchodu s bývalými partnery podílí v malé míře. V případě, že se lidé nemohou v životě opřít o vlastní rodinu, potřebují více pomoci ze strany státu, kraje nebo obce.

 

Koncepce Rodinné politiky Kraje Vysočina si neklade za cíl současné trendy zvrátit. Některé z nich ovšem může ovlivnit. Prostřednictvím tohoto materiálu je možné se rovněž připravit na jejich důsledky, které lze odvracet nebo zmírňovat. „Rodinná politika je nástrojem, který k tomuto účelu různé úrovně veřejné správy používají. Kraj Vysočina si je plně vědom významu rodiny jako základní jednotky společnosti a prostoru tvorby lidského kapitálu, na jejíž prosperitě závisí udržitelný rozvoj kraje. Podpora podmínek rodinného života v Kraji Vysočina je nedílnou součástí krajské politiky,“ doplňuje radní Krčál.

  

Tvorba koncepce byla podložena dlouhodobými výzkumy společností DEMA a SOCIOTRENDY, které zjišťovaly potřeby obyvatel kraje a také doporučily konkrétnější opatření, jež vedou k systémovým změnám a řeší skutečné potřeby. Sestavení finální podoby dokumentu trvalo více než rok. Vznikl však materiál, který se bude dotýkat života všech rodin v rámci Kraje Vysočina. „Všechna koncepční rozhodnutí kraje jsou vedena s tím záměrem, aby Vysočina byla a zůstala dobrým místem pro život. Jinak by existence kraje postrádala smysl,“ dodává radní Krčál.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Nová Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina
 

Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 2.7.2012 / 2.7.2012

Počet návštěv: 6242
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek