logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Nízkopříjmové domácnosti z Vysočiny budou moci žádat o kotlíkové dotace o prázdninách

Ministerstvo životního prostředí schválilo žádost Kraje Vysočina o poskytnutí prostředků na Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti. „Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace získá kraj na realizaci projektu 119 411 941 korun, tj. maximum, o které mohl požádat. Z těchto peněz bude možné pokrýt minimálně 666 žádostí o dotaci. Věřím, že se nám stejně jako v předcházejících letech podaří finanční prostředky vyčerpat všechny. Pokud by tomu tak nebylo, nebo by bylo žádostí řádově více, bude kraj usilovat o vypsání dodatkové výzvy, jak tomu bylo i v předchozích kolech,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. Avizovala i předběžný termín spuštění příjmu žádostí od 1. srpna 2022.
 

 
 

Kraj předpokládá vyhlášení výzvy ke dni 21. června 2022 a následné zahájení příjmu žádostí 1. srpna 2022. Aktuálně probíhá příprava Pravidel Rady Kraje Vysočina, která budou zveřejněna 21. června. Po jejich zveřejnění budou probíhat semináře pro potenciální žadatele v ORP kraje. Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. srpna 2022.

 

Žadatelem o dotaci je vlastník rodinného domu resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně 3. emisní třídu.

Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset žadatel prokázat, že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje na následující žadatele:

1.       Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

2.       Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let.

3.       Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení.

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

 

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

 

Typ zdroje

Max. dotace

Plynový kondenzační kotel

(dle rozhodnutí MŽP pouze žádosti o podporu realizované, zesmluvněné nebo objednané do konce dubna 2022)

100 000 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

 

„Od roku 2015, kdy byla vyhlášena první výzva k podávání žádostí do programu kotlíkových dotací, již bylo pro území Kraje Vysočina schváleno 8 558 žádostí v objemu více než 900 miliónů korun,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

 

Projekt

Počet žádostí

Schválené prostředky

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina I

         2 298

261 208 199,10 Kč

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

         2 466

245 659 950,59 Kč

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

         2 872

306 658 544,27 Kč

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

            922

96 344 029,96 Kč

Celkem

         8 558

909 870 723,92 Kč

Zdroj: Kraj Vysočina


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.5.2022 / 24.5.2022

Počet návštěv: 2183
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies