Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy


 

Nejen v povodí Želivky je zajištění čistění odpadních vod v obcích náročné

Kraj Vysočina svolal pracovní jednání s vybranými obcemi z povodí vodárenské nádrže Švihov, na kterém byla diskutována problematika čištění odpadních vod v těchto obcích. Jednání se uskutečnilo v pátek 25. října 2019 a to jako jedna z aktivit pracovní skupiny „Želivka – vodárenská nádrž Švihov“. Pozvány byly obce, které mají svými vypouštěnými odpadními vodami významný vliv na kvalitu vody ve vodárenské nádrži Švihov. Jsou to obce s větším počtem obyvatel bez zajištěného přiměřeného čištění odpadních vod, obce situované v blízkosti vodárenské nádrže Švihov nebo obce s potřebou intenzifikace stávající čistírny odpadních vod.
 

 
 

„Přítomné zástupce obcí jsme seznámili s právními předpisy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod a s možnostmi dotací na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Stavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod je ale pro obce finančně velmi náročná a to i v případě získání dotace. Proto byly na jednání diskutovány i alternativní možnosti zajištění odvádění a čištění odpadních vod. Jedná se třeba o využití přírodních způsobů čištění odpadních vod kořenovými čistírnami nebo tzv. decentralizované řešení domovními čistírnami odpadních vod. Tyto možnosti je však třeba posuzovat u každé obce individuálně a projednat je nejdříve se správcem povodí a významných vodních toků státním podnikem Povodí Vltavy. „Obcím jsme doporučili nejdříve si nechat zpracovat studii, která bude obsahovat porovnání investičních a provozních nákladů možných variant odvádění a čištění odpadních vod,“ dodal Martin Hyský.  • Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Nejen v povodí Želivky je zajištění čistění odpadních vod v obcích náročné
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.10.2019 / 31.10.2019

Počet návštěv: 1332
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek