Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace > Nejčastější dotazy


 

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy týkající se 2. kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
 

 
 
 1. Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?

  Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. Dotace NENÍ určena pro právnické osoby.

 2. Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?

  Vyměnit lze kotel na TUHÁ paliva (např. dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním, který je dosud připojený na otopnou soustavu .

 3. Které kotle budou moci  být za kotlíkové dotace pořizovány?

  Půjde o pořízení kotlů nebo tepelných čerpadel, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Seznam dosud certifikovaných zdrojů tepla je přístupný na stánkách https://svt.sfzp.cz/. Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelety, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze osobami oprávněnými k jejich instalaci dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V opačném případě dotace nebude přiznána.

 4. Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?

  75 % uznatelných nákladů akce nejvýše však   75 000 Kč v případě instalace automatického kombinovaného kotle.
  75 % uznatelných nákladů akce nejvýše však   95 000 Kč v případě instalace kondenzačního plynového kotle.
  80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 100 000 Kč v případě instalace kotle výhradně na biomasu s ručním přikládáním.
  80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 120 000 Kč v případě instalace automatického kotle výhradně na biomasu.
  80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 120 000 Kč v případě instalace tepelného čerpadla.
  Pokud příjemce realizuje výměnu kotle na území obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Pacov, Hradec nebo Ledeč nad Sázavou, bude dotace jednorázově navýšena o částku 7 500 Kč.

 5. Na základě čeho mohu získat dotaci?

  Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení povinných příloh.

 6. Kde získám formulář žádosti?

  Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na stránkách krajského úřadu www.kr-vysocina.cz/kotliky v sekci Dokumenty ke stažení. Fyzicky je možné si ho vyzvednout na recepci krajského úřadu v Jihlavě.

 7. Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?

 8. Uznatelné náklady jsou od data vyhlášení prvního kola Kotíkových dotací, tj. od 15. 7. 2015. Pokud tedy k výměně došlo až po tomto datu, je možné žádat o dotaci.

 9. Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. Nová zelená úsporám?

 10. Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené úsporám, musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. Více informací na www.sfzp.cz.

 11. Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti?

  • Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu (maximálně průkazné)

  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, ze kterého bude zřejmá emisní třída kotle

  • Identifikace nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí - vydá Czech Point nebo katastrální úřad

  • Písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě

 12. Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?

  Například stavební práce a dodané služby spojené s instalací kotle, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle, s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo testy s uváděním majetku do stavu způsobilého  k užívání.


 13. Tato stránka byla naposledy aktualizována 16. 8. 2017.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 57
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.11.2015 / 11.11.2015

Počet návštěv: 32951
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek