Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace > Nejčastější dotazy


 

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy týkající se 3. kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
 

 
 
 1. Kdy můžu žádat o kotlíkovou dotaci?
  O dotaci lze žádat po vyhlášení Pravidel Rady Kraje Vysočina, ve kterých je přesně uvedeno datum a čas od kdy budou žádosti přijímány. Pravidla pro 2. výzvu 3. kola Kotlíkových dotací budou pravděpodobně vyhlášena na konci srpna 2021.

 2. Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?

  Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. Dotace NENÍ určena pro právnické osoby.

 3. Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?

  Vyměnit lze kotel na TUHÁ paliva (např. dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním, který je připojený na otopnou soustavu a komínové těleso a není lepší jak 2. emisní třídy. V rámci kotlíkových dotací NELZE podpořit výměnu starého plynového kotle za nový!

 4. Které kotle budou moci  být za kotlíkové dotace pořizovány?

  Jde o pořízení kotlů nebo tepelných čerpadel, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Seznam dosud certifikovaných zdrojů tepla je přístupný na stánkách https://svt2014-2020.sfzp.cz/. V 3. kole budou uznatelné náklady pouze na zařízení, která jsou pro 3. kolo kotlíkových dotací zaregistrována (uvedeno u každého záznamu v seznamu registrovaných výrobků). Tepelné zdroje využívající obnovitelné zdroje energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze osobami oprávněnými k jejich instalaci dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V opačném případě dotace nebude přiznána.

 5. Jaká je maximální výše kotlíkové dotace?

  75 % uznatelných nákladů akce nejvýše však   95 000 Kč v případě instalace kondenzačního plynového kotle.
  80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 100 000 Kč v případě instalace kotle výhradně na biomasu s ručním přikládáním.
  80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 120 000 Kč v případě instalace automatického kotle výhradně na biomasu.
  80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 120 000 Kč v případě instalace tepelného čerpadla.
  Pokud příjemce realizuje výměnu kotle na území obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Hradec, Ledeč nad Sázavou, Kožlí nebo Ostrov, bude dotace jednorázově navýšena o částku 7 500 Kč.

 6. Na základě čeho mohu získat dotaci?

  Dotaci lze získat na základě vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení povinných příloh a za předpokladu splnění všech podmínek stanovených Pravidly Rady Kraje Vysočina.

 7. Kde získám formulář žádosti?

  Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na stránkách Kraje Vysočina.

 8. Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?

 9. Uznatelné náklady jsou od data vyhlášení prvního kola Kotíkových dotací, tj. od 15. 7. 2015. Pokud tedy k výměně došlo až po tomto datu, je možné žádat o dotaci za předpokladu splnění všech podmínek stanovených Pravidly Rady Kraje Vysočina.

 10. Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. Nová zelená úsporám?

 11. Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené úsporám, musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. Více informací na www.sfzp.cz.

 12. Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti?

  • Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu a komínové těleso (maximálně průkazné)

  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, ze kterého bude zřejmá emisní třída kotle

  • Identifikace nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí - vydá Czech Point nebo katastrální úřad

  • Písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě (ke stažení ZDE)

 13. Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?

  Například stavební práce a dodané služby spojené s instalací kotle, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle, s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo testy s uváděním majetku do stavu způsobilého  k užívání.

 14. Jaké podmínky je nutné dodržet v souvislosti s likvidací starého kotle?
  Starý kotel je nutné znehodnotit způsobem, který znemožňuje jeho další použití, například uříznutím rohu kotle, rozbitím článků či jiným způsobem, který zařízení trvale poškodí. Takto poškozený kotel je následně předán do sběrného dvora či jiného zařízení určeného pro likvidaci odpadů, které potvrdí doklad o likvidaci, který je k dispozici na těchto stránkách v sekci dokumenty ke stažení. V případě, že nebude doložena fotodokumentace znehodnocení starého kotle a potvrzený doklad o likvidaci nebude dotace vyplacena!


 15. Tato stránka byla naposledy aktualizována 11. 8. 2021.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.11.2015 / 11.11.2015

Počet návštěv: 64543
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies