Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Infomateriály ke stažení > Odpady hravě


 

Návrh opatření na dobudování sítě zařízení pro nakládání s BRKO

kompostárna
Vyhodnocení potřeb vzhledem ke stávajícímu stavu v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRKO).
 

 
 

Stávající stav v Kraji Vysočina:

 

v rámci kraje je nastavena síť zařízení pro nakládání s BRKO jako:

 

a)    prevence vzniku BRKO - mimo systém odpadového hospodářství 

  •       domovní kompostování - v Kraji Vysočina je rozmístěno 5775 ks dotovaných kompostérů pro domovní kompostování do konce roku 2010
  •       komunitní kompostování

b)    systémy třídění a sběru BRKO - stávající zařízení na zpracování BRKO

  •             kompostárny – počet 16, kapacita 66 100 t BRKO/rok, které zpracovávají zeleň z údržby veřejné zeleně a  zahrad občanů
  •             bioplynové stanice – počet 2, z toho 1 zařízení o kapacitě 13 000 t/rok, které umožňuje zpracovávat i BRKO z domácností

 

Celkem stávající kapacita zařízení v kraji pro zpracování BRKO je 79 100 t/rok. Mapa rozmístění - kapacita zařízení na zpracování BRKO v kraji není rovnoměrná, pokrývá pouze dílčí území kraje.

 

Návrh na dobudování sítě:

 

Potřebná kapacita cca 93 000 t/rok (514 995 obyvatel x průměrná produkce BRKO 180 kg/osobu a rok – zdroj pilotní projekty).

 

Zvýšit stávající kapacitu kompostáren o dalších cca 27 000 až 30 000 t BRKO.

 

Princip decentralizovaného kompostování:

Spolupráce obce a zemědělce - model zemědělského kompostování - jako velmi účinný systém snížení bioodpadu v komunálním odpadu. Základním principem je: 

  •           zpracovat bioodpad v místě vzniku,
  •           zajistit kvalitu BRKO – systémy sběru a třídění
  •           minimalizovat provozní i investiční náklady,
  •           využít výsledný produkt – kompost na zemědělsky obdělávané pozemky zemědělců.

 

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Návrh opatření na dobudování sítě zařízení pro nakládání s BRKO
 

Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2012 / 4.6.2012
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 12839
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek