Cesta: Titulní stránka > Cykloportál Kraje Vysočina


 

Národní program podpory cestovního ruchu 2016, podprogram 117D713 - Cestování dostupné všem 2016

MMR_logo
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016 - podpora projektů i z oblasti cykloturistiky ve vazbě na atraktivity cestovního ruchu.
 

 
 

Tento zdroj lze využít mimo jiné i k financování projektů ve vazbě na cykloturistiku, zejména v oblasti doprovodné infrastruktury (odpočívky a hygienické zázemí cyklotras) nebo „parkování“ kol (cykloboxy, úschovny) v návaznosti na atraktivity cestovního ruchu.


Rozpočet podprogramu v rámci 1. výzvy pro rok 2016 se předpokládá ve výši více než 70 mil. Kč. Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis. Podpora je určena podnikatelským subjektům a obcím (vyjma statutárních měst).
 
Výzva byla vyhlášena 1. listopadu 2015 a příjem žádostí bude probíhat od 1. prosince 2015 do 15. ledna 2016. Podprogram je zaměřen na 4 oblasti podpory:

Podpora je zaměřena na tvorbu nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.   
1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.
2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního
a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).
3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy věže).

Zásady pro žadatele a ostatní související informace a dokumenty jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Národní program podpory cestovního ruchu 2016, podprogram 117D713 - Cestování dostupné všem 2016
 

Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 5.11.2015 / 5.11.2015

Počet návštěv: 2137
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek