Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Nakládání s odpady z úrovně krajů

Nakládání s odpady z úrovně krajů
Mezikrajské setkání ke sdílení dobré praxe a zkušeností při naplňování plánů odpadových hospodářství krajů se uskutečnilo v posledních říjnových dnech. Radní a úředníci s agendou odpadového hospodářství z devíti krajů ve Vílanci u Jihlavy diskutovali o dalších možnostech podpory naplňování cílů plánů odpadových hospodářství krajů především z oblastí předcházení vzniku odpadů, snižování množství biologicky rozložitelných odpadů a směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky a druhý den navštívili Centrum odpadů Petrůvky a zpracovnu papíru Huhtamaki v Přibyslavich.
 

 
 

Zástupci společností ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s., ECOBAT s.r.o., kolektivních systémů zaměřených na zpětný odběr elektrospotřebičů, baterií a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., seznámili ve svých prezentacích přítomné s nejzajímavějšími aktivitami projektů spolupráce s jednotlivými kraji zaměřených na technickou podporu sběru a na informační a osvětové aktivity. V krajích se finančně podporuje rozšiřování sběrné sítě, realizují se soutěže obcí v třídění využitelných odpadů, pořádají se semináře pro pracovníky úřadů a zástupce samospráv obcí, školní výukové programy nebo sociálně environmentálními projekty zaměřené na různě znevýhodněné skupiny obyvatelstva v podobě předávání repasovaných telefonů, počítačů nebo elektrospotřebičů.


„V Kraji Vysočina bylo v minulém roce rozdistribuováno do domácností na 15 tisíc sad tašek na třídění, z dotačního nástroje kraje Fondu Vysočiny v letech 2016 - 2018 bylo spolufinancováno pořízení stovek kompostérů na bioodpad, zpevnění dvou desítek ploch pod kontejnery, opravy a vyčištění nádob v řadě měst a obcí. Každé dva roky pořádáme mezikrajskou konferenci o předcházení vzniku odpadů a ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Heleníně vznikla zajímavá putovní výstava Recyklovaná móda,“ doplňuje aktivity v Kraji Vysočina krajský radní pro zemědělství a životní prostředí Martin Hyský.


S ohledem na zákaz skládkování neupravených odpadů se v mnoha krajích připravují k realizaci překládací stanice, na kterých směsný komunální odpad bude překládán na kamiony nebo do vagónů, aby byl následně přepraven k energetickému využití. Pro snazší orientaci obcí v problematice nakládání s komunálními odpady pro ně kraje připravují příručky dobré praxe, například rozdíl mezi sběrným dvorem a sběrným místem nebo zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady v obci.


Výměna zkušeností byla pro účastníky setkání inspirující a krajům napomůže doplnit stávající projekty a akce o další aktivity a postupy v oblasti informační, metodické a technické infrastruktury odpadového hospodářství.

 

odpady

odpady

 • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz  
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Nakládání s odpady z úrovně krajů
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.11.2018 / 7.11.2018

Počet návštěv: 1123
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek