Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Na Vysočině působí 685 zařízení zabývajících se odpady

Zástupci Zakarpatí na Vysočině – předškolní vzdělávání, nakládání s odpady i biatlon
Na území Kraje Vysočina funguje celkem 685 zařízení, které se zabývají sběrem, výkupem, využitím nebo odstraněním odpadů. Se závěrem srpna Krajský úřad Kraje Vysočina dokončil jejich revizi a na základě ohlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) jim přidělil identifikační číslo zařízení (IČZ). Všechny je možné nalézt v celorepublikovém registru na internetových stránkách https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni.
 

 
 

„Podle zákona o odpadech musí provozovatelé zařízení, skládek odpadů a dopravci odpadů při každém předání odpadů a v evidenci toto identifikační číslo důsledně používat,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád s tím, že přehled zařízení k nakládání s odpady je možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, a to v Informačním Systému Odpadového Hospodářství (ISOH), v části Registr zařízení.


Tento veřejný informační systém slouží pro širokou i odbornou veřejnost jak v orientaci v platných právních předpisech z oboru odpadového hospodářství, tak k přehledu o produkci a nakládání s odpady, a nově je zpracován přehled - registr zařízení.


Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech. „Registr je dostupný na následujících internetových stránkách: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni, a nahradil dříve používané tzv. websouhlasy jednotlivých krajů, které jsou dočasně mimo provoz,“ doplnil radní Zdeněk Chlád.


Přehled evidovaných zařízení, která jsou ve správním obvodu Kraje Vysočina:

 • 356 stacionárních zařízení, která se nejčastěji zabývají sběrem nebo výkupem odpadů nebo odpady jakýmkoliv jiným způsobem využívají nebo odstraňují, jako například skládky, sběrny, velké kompostárny, bioplynové stanice, apod. (provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech)

 • 247 mobilních zařízení, která představují například vozidla sbírající nebo vykupující odpad, nebo různé drtící a třídicí stroje, které odpad zpracovávají a předávají k dalšímu využití (provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech)

 • 14 zařízení využívajících odpady jako druhotnou vstupní surovinu - například papírny, sklárny, železárny, dřevozpracující závody, zpracování plastů a asfaltu (provozovaná v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech)

 • 68 malých kompostáren, které zpracovávají biologicky rozložitelný odpad kapacitně do 150 tun ročně (provozovaných podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona o odpadech)

 

 • David Kubát, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 529, e-mail: kubat.d@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Na Vysočině působí 685 zařízení zabývajících se odpady
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 5.9.2016 / 5.9.2016

Počet návštěv: 3135
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek