Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Na čerpání prostředků z nového nástroje REACT-EU je Vysočina dobře připravena

Evropská unie připravila plán na podporu členských států, které se už nyní musí a do budoucna budou muset vypořádávat s následky rozsáhlé krize v důsledku pandemie COVID-19. Jedním z nástrojů, který by měl unijním státům pomoci reagovat na krizi a oživit hospodářství, je REACT-EU. Konkrétně v České republice bude o finanční prostředky REACT-EU ve výši 21,47 miliardy korun posílen Integrovaný regionální operační program 2014–2020 v nové prioritní ose 6 zaměřené na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a jejích dopadů. Finanční prostředky budou směřovat do oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální oblasti.
 

 
 

„Kraj Vysočina se ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi intenzivně připravuje na možné čerpání prostředků z nového nástroje REACT-EU. Dnes krajská rada schválila seznam 19 projektových záměrů krajských nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, které se o podporu z tohoto nástroje budou ucházet,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. V případě nemocnic zřizovaných krajem se jedná o deset projektů na rozvoj a modernizaci přístrojového vybavení v odhadovaném objemu až 1,3 miliardy korun a čtyři projekty na výstavbu nebo rekonstrukci budov za přibližně 413 milionů korun. Zdravotnická záchranná služba by chtěla peníze použít na čtyři projekty na rozvoj techniky, vybavení a informačních systémů za přibližně 160 milionů korun a také na vybudování jedné výjezdové základny. Podrobnosti k zaměření podpory v oblasti sociální nejsou zatím blíže specifikovány, obecně by měly být prostředky využity na infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností, tedy výstavbu, obnovu a zkvalitnění objektů poskytujících sociální služby. I v této oblasti se Kraj Vysočina plánuje maximálně, kvalitně připravit. O konkrétních projektech sociální infrastruktury, které by mohly být předloženy do REACT-EU, krajská rada rozhodne, jakmile pro tuto tematickou oblast budou známy podrobnější podmínky podpory.


Nástroj REACT-EU představuje pro Kraj Vysočina možnou významnou finanční pomoc při řešení dopadů současné pandemie onemocnění COVID-19. Nicméně jak upozorňuje náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová, musí kraj při přípravě projektů počítat s určitými riziky. „V současné době nejsou vyhlášeny výzvy, to znamená, že neznáme veškeré podmínky, které mohou mít vliv na předložení projektů. Podle programového dokumentu IROP také nepatří kraje v oblasti zdravotnictví mezi způsobilé žadatele, zatímco obvyklou praxí na Vysočině je, že u stavebních projektů je nositelem právě kraj jako zřizovatel nemocnic.  Bude proto zapotřebí dojednat s řídícím orgánem, jak postupovat v případech, kdy již kraj vysoutěžil dodavatele stavebních prací a má na realizaci uzavřeny smluvní vztahy. Pro pořízení přístrojového vybavení v hodnotě nad pět milionů korun je dále nutný souhlas Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví a dá se očekávat, že v následujících měsících na ni bude směřován mnohonásobně větší počet žádostí o stanovisko než dosud,“ přibližuje Hana Hajnová s tím, že všechny projekty musí být zrealizovány v poměrně krátké době, a to nejpozději do 31. 12. 2023. Termín dokončení může být problematický hlavně u rozsáhlejších stavebních akcí, kde by se v případě delší přípravy nebo realizace stavby musel hledat jiný zdroj financování.


Výzvy REACT-EU v oblasti zdravotnictví, IZS i sociální infrastruktury by podle posledních informací měly být vyhlášeny v březnu 2021, se zahájením příjmu žádostí o podporu od dubna. „Předpokládá se také, že Evropská komise ještě letos rozhodne o navýšení alokace REACT-EU, a to o finanční prostředky nedočerpané z operačních programů v období 2014–2020. Konkrétní výši pro Českou republiku bychom mohli znát na podzim letošního roku,“ uzavírá náměstkyně Hajnová.

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 2.2.2021 / 2.2.2021

Počet návštěv: 1317
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies