Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Ohlédnutí za uplynulými roky > 2020


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ohlédnutí za uplynulými roky

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 
 

Jaký byl rok 2020 z pohledu Muzea Vysočiny Pelhřimov rokem?

 

I přes mnohá proticovidová opatření byl pro naše muzeum rok 2020 z hlediska návštěvnosti úspěšný. Byl ve znamení neustálé improvizace a realizace možného za daných podmínek a omezení. To, co se ale z počátku jevilo jako zásadní překážka, pozitivně ovlivnilo průběh naší hlavní návštěvnické sezóny. Obavy z možné nákazy nemocí Covid-19 v zahraničí vedly mnoho našich spoluobčanů k tomu, že trávili letní dovolenou v naší vlasti a vyvstala poptávka po pestrém programu aktivit.


Zatímco na jedné straně se moji kolegové – pracovníci muzea i Hradu Kámen – snažili nabídnout návštěvníkům bohatý muzejní program, včetně řady doprovodných či mimořádných akcí, na straně druhé se objevily komplikace, které opět o nějaký čas odložily realizaci nových expozic Hradu Kámen a pravděpodobně i dokončení rekonstrukce kaple Panny Marie Bolestné.


Nelehká situace nastala zejména v oblasti budování nových expozic Hradu Kámen, resp. při budování návštěvnického centra. Stavba byla zahájena v první polovině roku a záhy byla opět zastavena. Důvodem byl nález „gotického sklepního prostoru“, ale především gotické studny, která je dodnes plná vody. Z hlediska historického poznání vývoje hradu se jedná o mimořádný nález, který podstatným způsobem posunul naše poznání o vývoji hradního okrsku. Z hlediska stavby je to důvod pro úpravu projektu a tím pro zásadní prodlevu při realizaci stavby.


I přes všechna úskalí se Muzeum Vysočiny Pelhřimov snaží ve spolupráci se svým zřizovatelem Krajem Vysočina zvýšit atraktivitu Hradu Kámen pro návštěvníky, samozřejmě s ohledem na již hotový projekt nových expozic. Hlavním kritériem těchto aktivit je uplatnění dané realizace v nových expozicích. Byl zrestaurován mobiliář z přelomu 19. a 20. století, který bude v nových expozicích instalován v loveckém salónku, byl zakoupen stůl z přelomu 19. a 20. století a zlacené křeslo z 19. století, které budou zároveň součástí expozic, ale zároveň budou využívány v rámci doprovodných akcí a svatebních obřadů. Nicméně nejenom historický mobiliář, ale i historické motocykly zůstaly v zorném poli našeho zájmu. Byl zrenovován motocykl Jawa 350/634 s připojeným sidecarem Velorex 562, zároveň byl renovován sidecar Tlustoš TAP Special tak, aby mohl být v rámci expozice připojen k motocyklu ČZ 500 z roku 1938. Pro obohacení expozice hradu o mimořádné exponáty se nám v roce 2020 s finančním přispěním Kraje Vysočina a Ministerstva kultury podařilo zakoupit motocykl – skútr ČZ 175/501.05 z roku 1959, lidově zvaný Prase, s přívěsným sidecarem Druzeta 408 a závěsným vozíkem PAv 40.


Tak jako každý rok tak i v roce 2020 Muzeum Vysočiny Pelhřimov řešilo několik grantových projektů, dva z nich byly zaměřeny na publikační činnost muzea. Díky nim v roce 2020 muzeum vydalo nejenom Vlastivědný sborník Pelhřimovska 26/2020 ve spolupráci s MZA Brno – SOkA Pelhřimov, ale také publikaci V upomínku padlému synu, která mapuje zanikající hřbitov v Nové Cerekvi a především publikaci – katalog Jaroslav Ziegler, zachycující výtvarné dílo tohoto československého diplomata.


I přesto, že byly podniknuty veškeré kroky k získání další zahraniční dobrovolnice v projektu mezinárodní dobrovolnické služby Erasmus+, a byl navázán přímý kontakt a podmínky příjezdu, pandemie Covid-19 veškeré snahy a dohody přerušila. Do budoucna pevně věřím, že se nám po skončení pandemie podaří v projektu pokračovat.

 

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Předpokládaným vrcholem výstavní činnosti muzea v roce 2020 měla být a de facto skutečně byla výstava O krávě. Jak bylo již výše napsáno, činnost muzea byla omezena pandemickými opatřeními a za plnohodnotné lze považovat pouze dvě výstavy. Druhá výstava, také velmi úspěšná, byla výtvarná a týkala se prací prof. Vladimíra France. 


mvp

 Myslím, že návštěvníci ocenili především to, že jsou pro ně muzeum i hrad otevřeny, a že se kolegové snaží ozvláštnit výstavy i expozice širokou škálou doprovodných programů. Stejně tak jsem přesvědčen, že se setkalo s kladnou odezvou u veřejností uspořádání výstavy za okny – jako náhrada za výstavu prací Jaroslava Zieglera, která měla být realizována ruku v ruce s výše zmíněným katalogem. Kolegyně tedy kreativně připravily alternativní výstavu na panelech umístěných a nasvícených za okny výstavních sálů muzea, každý týden s obměnou vystavených děl za jiná. 

 

mvp

 


Co zajímavého připravujete v roce 2021?

 

Rád bych řekl, že budeme připravovat výstavy, akce a přednášky tak, jako každý rok. Není to ale pravda, rok 2021 pro nás všechny bude skutečným dobrodružstvím, nikdo z nás, ač si jistě přejeme, aby koronavirové období již skončilo, neví, zda se tak stane. Proto je nutné zaměřit přípravu aktivit na to, co dokážeme realizovat vlastními silami a zároveň, co bude pro návštěvníka zajímavé. I nadále chceme jako jistou alternativu realizovat výstavy za okny pro případ, že by muzeum bylo uzavřeno celý rok. Obdobná situace bude i na Hradě Kámen, i když tam se bez externí pomoci neobejdeme. Vím, že se jistě najdou tací, kteří na tomto místě zpozorní a řeknou: „Proč mluví o Kámenu, vždyť ten na podzim kvůli rekonstrukci uzavřeli?“ Skutečně, Hrad Kámen měl být z důvodů rekonstrukce expozic již od podzimu uzavřen, ale jak již bylo zmíněno, došlo k pozastavení budování návštěvnického centra z důvodu nálezu nových archeologických skutečností. Letošní zkrácená sezóna na hradě, která skončí v závěru srpna 2021, bude, jak pevně věříme, naplněna co nejpestřejší škálou aktivit tak, aby se návštěvníci těšili již dopředu na novinky, které zmíněná rekonstrukce přinese.

 

Tematicky Muzeum Vysočiny Pelhřimov připravilo pro letošní rok tři nosné výstavy. První z nich bude zaměřena na akviziční činnost muzea, tedy proč a co muzeum sbírá, jaké exponáty v posledních letech shromáždilo a co zajímavého o nich víme. Druhá výstava se bude týkat životního stylu v 19. století, bude v rámci ní prezentován mobiliář deinstalovaný z Hradu Kámen. Třetí výstava se zaměří na Pelhřimov a jeho „výtečníky“ - osobnosti zachycené na fotografiích přelomu 19. a 20. století. Právě tato výstava může být případně tematicky rozšířena, aby jí bylo možno prezentovat „za okny“. 

 

Na kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?

 

I přesto, že pro rok 2021 máme připraveny velmi zajímavé výstavy a jistá míra nejistoty podněcuje a probouzí kreativitu při jejich realizaci, jsem si vědom, že jejich uskutečnění musím přenechat svým kolegům. Hlavními tématy pro mě budou realizační projekty vážící se k Hradu Kámen. I přes pochybnosti, které mám, věřím, že v letošním roce dojde ke zdárnému dokončení rekonstrukce kaple Panny Marie Bolestné tak, abychom ji v následující sezoně roku 2022 mohli zpřístupnit návštěvníkům. Zároveň očekávám zásadní posun v realizaci návštěvnického centra a napjatě očekávám, co nového přinese archeologický průzkum studny. 

 

Na otázky odpovídal: Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace; www.muzeumpe.cz

 
 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 25.1.2021 / 25.1.2021
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 234
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek