Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 
 

Jaký byl rok 2018 z pohledu Muzea Vysočiny Pelhřimov rokem?

 

Rok 2018, při pohledu zpět, byl pro naši organizaci rokem přinášejícím zvěsti o velikých změnách, které nás v blízké budoucnosti čekají. Zmíněné změny se více, či méně dotknou všech kolegů, neboť se budou týkat naší pobočky hradu Kámen, který jistou měrou zasahuje do pracovní činnosti každého pracovníka našeho muzea. Obrazně by se dalo říct, že po létech snah, příprav a různých jednání dopadla na hladinu rybníka ona pověstná poslední kapka, stavidla se prolomila a tekoucí proud nyní doslova vytvoří novou krajinu. Tato nová krajina z našeho pohledu bude obsahovat zrekonstruovanou a zrestaurovanou kapli Panny Marie Bolestné pro níž již byla vybrána zhotovitelská firma, nové návštěvnické centrum Hradu Kámen, jehož projekt je těsně před dokončením a zcela nově i nové expozice Hradu Kámen, jejichž architektonická studie byla v roce 2018 schválena a v roce 2019 se počítá s vytvořením realizačního projektu.

Z předešlého je jasné, že pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov je Hrad Kámen jakousi výkladní skříní. Proto, tak jako v předešlých letech, byla většina provozních prostředků směřována na aktivity a činnosti spojené s návštěvnickým provozem objektu. Zjednodušeně by se dalo říct, že zatím co domovský objekt organizace slouží „suché“ exaktní vědě, objekt hradu je určen „hrám“. Obvyklá sezónní nabídka programů byla mimořádně rozšířena o možnost prohlédnout si s průvodcem kapli Panny Marie Bolestné, kterou na přelomu roku 2017 a 2018 Kraj Vysočina přijal do svého majetku, návštěvníci se tak mohli seznámit s unikátní kulturní památkou, která bude po několik následujících let Krajem Vysočina restaurována a rekonstruována. Samotné expozice hradu pak obohatil, znovu po patnácti letech, motocykl Čechie – Böhmerland 600 z roku 1927, který byl zakoupen s finančním přispěním Kraje vysočina a Ministerstva kultury České republiky.

Tak jako každý rok probíhaly v muzeu i na hradě různorodé kulturní akce, přednášky a vzdělávací programy. Jedním z vrcholů těchto akcí se stala výstava připomínající život a tvorbu bratrů Foersterových. Kurátor výstavy pan Mgr. Zdeněk Geist koncipoval výstavu tak, aby byli oba umělci představeni méně obvyklým pohledem, tedy uměleckými díly, která s nimi obvykle nejsou spojována. Josef Bohuslav, známý hudební skladatel, byl představen prostřednictvím svých krajinomaleb a básní, Viktor, jeden z předních mozaikářů, byl prezentován především svými žánrovými obrazy a portréty. Výstava těchto dvou mimořádných osobností se setkala se zájmem návštěvníků pro svůj široký záběr a poutavé doprovodné texty kurátora výstavy i proto, že byla připomenuta vazba Foersterů na Pelhřimov prostřednictvím Msgre F. B. Vaňka a Chrámového družstva. Za další vrchol sezóny lze označit dva večery, z nichž první, realizovaný ve spolupráci s Masarykovým ústavem Akademie věd České republiky, připomněl významnou osobnost českého historika nově vzniklé Československé republiky Akademika Josefa Dobiáše. Druhý slavnostní večer, pořádaný ve spolupráci s Městem Pelhřimov a Státním okresním archivem Pelhřimov, byl již věnován samotnému vzniku Československé republiky, tento večer byl důstojným zakončením oslav 100 let od vzniku Československa.

Také v roce 2018 vyšel Vlastivědný sborník Pelhřimovska 24/2018 ve spolupráci s MZA Brno – SOkA Pelhřimov.

Stejně jako v minulých letech přidali pracovníci muzea nemalé množství předmětů ze sbírek krajských muzeí a galerií do internetové databáze Muzea a galerie na Vysočině on-line, kterou naše muzeum spravuje.

Snahy o zkvalitnění práce organizace a zvýšení její prestiže vedly k podání žádosti o znovuobnovení certifikace v Českém systému kvality služeb, první tříleté období na konci roku 2018 vypršelo.

I přes hektičnost roku 2018 mohu říci, že jsem spokojen, těší mě nejen zdar realizovaných projektů, ale i fakt, že podstatná část nákladů byla hrazena z různých grantů a dotačních programů. Zároveň jsem rád, že i přes některé dílčí neúspěchy a komplikace se organizace rozvíjí tím správným směrem a získává postupně stabilitu jak uvnitř, tak i z vnějšího pohledu. Nemalý vliv na tento stav mají i akce, které se postupně připravují, nebo již realizují ve spolupráci s Krajem Vysočina, slibují, do budoucna zásadní změny a rozvoj možností organizace, to je i přes některá dočasná omezení, dobrá zpráva nejenom pro moje kolegy, ale především pro naše návštěvníky.

Do budoucna pevně věřím, že se nám podaří v projektu mezinárodní dobrovolnické služby Erasmus+ získávat dobrovolníky, či dobrovolnice, kteří budou pro muzeum přínosem a naopak a že tak navážeme na dobré zkušenosti se dvěma předchozími dobrovolnicemi.

 

gfshs

 

 

 

zw

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Opominu-li slavnostní večer ke vzniku Československé republiky v městském divadle, na němž se muzeum podílelo, pak asi nejvíc stojaté vody rozčeřila výstava Modlitba za Československo. Jedním z jejích kurátorů byl PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D., novinář a katolický duchovní. Výstava poukazovala na mnohost poloh umění a především akcentovala snahu zpřítomňovat minulost – umění se zamýšlí, umění se vzpouzí, umění vzniká v přítomnosti, je aktuální. Proto může zachytit jak nepatrný okamžik, tak obsáhnout velký příběh. Rovněž vznik Československa a jeho následné osudy zasáhly do vývoje výtvarného umění, které tuto změnu reflektovalo autentickým způsobem. Každý obraz, který byl součástí výstavy, měl svůj vlastní příběh. Vystavované obrazy ze soukromé sbírky zahrnovaly díla českých a slovenských umělců: Karla Šimůnka, Miloslava Holého, Jana Dědiny, Ernesta Zmetáka, Vincenta Hložníka, Jana Saudka, Marie Saudkové, Vladimíra Franze, Svetozára Ilavského a dalších.

Hrad Kámen přilákal nejvíc návštěvníků na komponované oživlé prohlídky a noční prohlídky hradu. Jako každý rok i v roce 2018 se s úspěchem především u malých návštěvníků setkala vystoupení šermířských skupin a Kamenské hradohraní. Velkým lákadlem se však pro návštěvníky hradu stal v roce 2018 nově vystavený motocykl Čechie – Böhmerland 600 z roku 1927, který byl 22 sériově vyrobeným motocyklem této značky (prvních deset motocyklů byly prototypy).

 

jtesfgn 


 

Co zajímavého připravujete v roce 2019?

 

Z připravovaných akcí pro rok 2019 uvedu především dvě výstavy. První z nich, která proběhne od března do května, představí soubor církevního textilu, který se nachází ve sbírce muzea, jehož nejvýznamnější část přibyla do našich depozitářů teprve nedávno v souvislosti s převzetím kaple Panny Marie Bolestné v Kámeně a návštěvníci ji ještě neměli možnost vidět. Jedná se o ornáty, štoly i textilní součásti bohoslužebného náčiní vyrobené z většinou z hedvábí a brokátu, zdobené dracouny a výšivkami. Obdobné materiály bývaly ve své době užívány i na světské oděvy, které se ale do současnosti dochovaly podstatně méně často. Vzhledem ke křehkosti použitých látek, především hedvábí, není možné tyto exponáty vystavovat trvale či dlouhodobě, půjde tedy o poměrně ojedinělou možnost prohlédnout si ukázky textilního uměleckého řemesla od baroka po 19. století. Výstava ponese název Látky s vůní kadidla.  Druhá výstava se bude zabývat fenoménem současné české mozaiky, vznikla, aby ukázala krásu, barevnost, světelnost a možnosti mozaiky, významné součásti vizuální kultury a životního prostředí, které obýváme. Umožní divákům získat náhled na mozaiku, nikoliv jako na relikt komunismu (socialismu), naopak vyslyšet její řeč, která má mnoho hlasů a může být prezentována a vnímána všemi smysly. Výstava tří desítek umělců bude obsahovat mozaiky a reprodukce uměleckých děl ve veřejném prostoru, která není možné vystavit v galerii, vhledem k jejich velikosti nebo umístění v architektuře.

V podzimních měsících připravuje ve spolupráci s Městem Pelhřimov a Státním okresním archivem Pelhřimov tematické akce, které se budou týkat připomínky 50. výročí vyhlášení Městské památkové rezervace Pelhřimov.

Pro návštěvníky Hradu Kámen připravujeme kostýmované prohlídky, komentované prohlídky parku, hradohraní a další akce.

Pokud se muzeu podaří získat finanční prostředky z programu Interreg bude v letních měsících instalována prostorech muzea Nostalgiewelt Eggenburg výstava kočárků ze sbírky muzea, v rámci této výstavy bude vytištěn katalog a uspořádáno několik doprovodných programů.

 

 

Na kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?

 

Muzeum připravuje v roce 2019 několik výstav, akcí a projektů, které jsou mi svým obsahem bližší než jiné, již dnes jsem si ale vědom, že mým prvotním úkolem pro rok 2019 jsou akce vážící se ke kapli Panny Marie Bolestné, k návštěvnickému centru Hradu kámen a především k projektu nových expozic Hradu Kámen. Mám to štěstí, že všechna tato témata jsou mi svou podstatou velmi blízká, proto mohu říct, že se těším právě na tyto tři akce. Pevně věřím, že se všechny budou postupně realizovat ku prospěchu hradu a potěše návštěvníků.Na otázky odpovídal: Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, http://muzeumpe.cz/

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Muzeum Vysočiny Pelhřimov
 

Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 31.1.2019 / 31.1.2019
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 1440
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 13.00–16.00, středa: 8.00–11.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek