Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Ohlédnutí za uplynulými roky > 2013


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ohlédnutí za uplynulými roky

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 
 

 

1)   Jaký byl rok 2013 z pohledu Muzea Vysočiny Pelhřimov rokem?

 

Uplynulý rok 2013 proběhl ve znamení závěru velkého projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, jehož nositelem byl Kraj Vysočina. Projekt byl zdárně dokončen a v září mohly být ve všech zapojených organizacích rozmístěny kiosky pro veřejnost, která se tak může seznámit se sbírkovým fondem takřka všech paměťových institucí v kraji, a to nejen těch krajských.

 

Vzhledem k nutnosti přestěhovat sbírkový fond muzea do jiných depozitárních prostorů, probíhá jeho digitalizace, aby bylo možné všechny předměty odstěhovat bez nebezpečí jejich ztráty nebo záměny. Tato činnost plně vytěžuje všechny zaměstnance muzea, přesto se naše pracovnice jako přednášející zúčastnily tří konferencí v rámci projektu Porta culturae.

Muzeum také připravilo ve spolupráci s vikariátním úřadem Pelhřimov vzpomínkový večer k poctě Msgre Františka Bernarda Vaňka a prezentovalo projekty Muzeum4u a Muzea a galerie na Vysočině on-line v rámci konference pořádané při příležitosti znovuotevření Národního technického muzea v Praze.

Úspěšná byla také sezóna na hradě Kámen, všeobecně zmiňovaný propad návštěvnosti nebyl až tak výrazný, byť k malému snížení také došlo. Tento úbytek ale vyrovnal zájem o dlouhodobě pořádané akce, zejména o již tradiční ukázky šermu a středověkého ležení.

Průvodkyně - Hradohraní

 

 2) Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Největší ohlas zaznamenala výstava k nedožitému životnímu jubileu amatérského pelhřimovského fotografa Václava Martínka s názvem Paměť města. Václav Martínek fotil nepřetržitě Pelhřimov a jeho proměny od začátku 70. let 20. století až do své smrti v roce 2011. Vznikl tak unikátní cyklus fotografií dokumentující zánik mnoha historických staveb i celých čtvrtí, které zejména na přelomu 70. a 80. let nenávratně zmizely díky budování „moderního“ Pelhřimova.

 

Velký a veskrze pozitivní ohlas měla také výstava připomínající úmrtí Klementa Gottwalda a J. V. Stalina, a zejména doprovodná akce, která se uskutečnila v rámci Muzejní noci. Návštěvníci se shodli v tom, že je nutné takové události připomínat, přestože by mohly vzbudit negativní emoce. Je to součást našich dějin a je nutné se z nich poučit.

 

Odznak J. Fučíka


 

Neméně úspěšnou se stala i programová novinka uspořádaná na hradě Kámen pod názvem Kámenské hradohraní. Víkendová akce byla zaměřena především na dětské návštěvníky hradu, kteří se hravou a humornou formou seznámili s historií hradu Kámen a životem v dobách minulých. Pro velký ohlas u návštěvníků bude akce realizována i v roce 2014.

 

3)     Co zajímavého připravujete v roce 2014?

 

Rádi bychom připomenuli 40. výročí otevření expozice na hradě Kámen. Ve spolupráci s Krajem Vysočina bylo požádáno o dotaci na revitalizaci hradního parku. Projekt zohledňuje původní výsadbu, vykáceny budou nálety a poškozené a nemocné stromy, opraveny budou stezky, čímž bychom rádi zvýšili komfort pro návštěvníky. Zatraktivnění expozic hradu se ubírá dvěma směry, snahou odborných pracovníků muzea je doplnit interiéry hradu v duchu konce 19. a 1. poloviny 20. Století, kdy se častou kratochvílí posledních majitelů hradu staly lov a myslivost. Právě v tomto ohledu získalo na sklonku loňského roku muzeum několik zajímavých exponátů, včetně unikátního konvolutu loveckých trofejí, které chce již v letošním roce v expozicích hradu prezentovat. V rámci druhého směru expozic je se zřizovatelským odborem Krajského úřadu Kraje Vysočina připravován dlouhodobější ideový záměr na rozšíření a zkvalitnění expozic. I přesto muzeum úzce spolupracuje s Národním technickým muzeem v Praze na vytvoření krátkodobých prezentací různých typů motocyklů s vlastním příběhem, které by ozvláštnily stávající expozici.

Muzeum samotné čeká velmi náročný transfer téměř 50000 sbírkových exponátů z dosavadního depozitáře do nového depozitáře v Heleníně.

 

4)     Na které akce se mohou návštěvníci zejména těšit a na kterou výstavu/projekt (2014) se těšíte Vy osobně?

 

Vzhledem k již zmiňovanému stěhování muzejních sbírek bude nutné omezit muzejní aktivity na ty nejnutnější. Veřejnost však nebude ochuzena o žádnou z tradičních akcí, ať je to Muzejní noc, Dny evropského kulturního dědictví nebo Vánoce na radnici atd., budeme se snažit zachovat slibně rozjetou spolupráci se školami a samozřejmě se návštěvníci mohou těšit na výstavy, které budou doplněny doprovodnými programy. Veškeré větší akce budou směřovány na hrad Kámen, naší snahou je přilákat na hrad rodiny s dětmi. V souvislosti se 40. výročím otevření expozic hradu Kámen bychom rádi navázali na dříve vědomě opomíjenou tradici hradu Kámen - jako muzea motocyklů - a společně pevně věříme, že si na hrad znovu najdou cestu příznivci motocyklů z domova i ze světa.

Muzejní noc 2013
 

Na otázky odpovídal: Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

 

http://muzeumpe.cz

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.1.2014 / 24.1.2014 | Zveřejnit od: 24.1.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 10695
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies