Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 
 

Jaký byl rok 2012 z pohledu Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. rokem?

 

Uplynulý rok 2012 byl po všech stránkách nabitý prací. Podobně jako loni probíhala generální inventarizace sbírkového fondu MVP, což z hlediska personálního obsazení nebylo vůbec jednoduché skloubit s další činností muzea. Do finiše vstoupil projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, který končí po odborné stránce v únoru letošního roku. Komplikovaná na přípravu byla výstava ke 150. výročí založení pěveckého spolku Záboj, která byla spojená ještě s dalšími aktivitami. Muzeum bylo také hostitelem třídenní mezinárodní konference pracovníků muzeí a památkových ústavů na téma „Muzea a památková péče“ a dvoudenního odborného semináře a plenárního zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska. Proběhly také všechny tradiční akce jako Muzejní noc, Vánoce na radnici apod.

V expozicích Hradu Kámen byly provedeny první instalační změny a na obou trasách byl aplikován mobilní audio-vizuální průvodcovský systém muzeum4u. V sezóně se konaly kromě krátkodobých aktivit, jako byly např. noční prohlídky a koncerty, také akce několikadenní na téma „Středověké ležení“ s ukázkami šermu, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti a velmi kladným hodnocením. Z tohoto pohledu musím uplynulý rok hodnotit jako úspěšný, protože se podařilo všechny tyto náročné úkoly zdárně splnit.

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

S největším ohlasem se setkala výstava sběratele Jiřího Mládka „Merkur“, která připomněla bohatou historii této ryze české technické stavebnice. Návštěvníci měli možnost vidět nejen komponenty a plány, ale také množství rozměrných modelů, např. petřínskou rozhlednu, těžní věž, ruské kolo, funkční železnici, či kolotoče. Největší atrakcí výstavy byla dílna, kde si mohli děti i dospělí sami zkusit postavit vlastní model.

Nejúspěšnější akcí na Hradě Kámen bylo bezesporu Středověké ležení v podání Jezernických pánů. Spolupráce s tímto šermířským sdružením pro nás má dvě hlavní roviny. Zaprvé přiláká více návštěvníků – především rodin s dětmi a oživí areál hradu. Druhou skrytou rovinou je to, že část zisku z jejich produkce je určena na charitativní projekty. Ve spolupráci s Jezernickými pány se tedy snoubí kulturní zážitek pro návštěvníky s pomocí potřebným a to je bezesporu vždy nejlepší počin.

 

Jiří Mládek

 

těžní věž

 

Jezerničtí páni

Jezerničtí páni

 

Co zajímavého připravujete v roce 2013?

 

Rádi bychom postoupili v budování expozice radnice v Solní bráně, první kroky k tomu už byly učiněny, ale ještě je potřeba mnoho práce kupříkladu s výběrem a restaurováním sbírkových předmětů, které by zde měly být prezentovány. Z tohoto důvodu budeme zatím tento prostor využívat k prezentaci výtvarných sbírek vážících se k historickému vývoji města. U příležitosti 70. výročí smrti Msgre Františka Bernarda Vaňka chceme rozšířit nabídku průvodcovských textů pro smartphony o domeček děkana Vaňka.

Na hradě Kámen dojde rovněž k podstatným změnám, vzhledem k blížícímu se výročí otevření expozice jednostopých vozidel bychom rádi tuto část ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze obohatili a zmodernizovali tak, aby odpovídala standardům expozice 21. století. Zamýšleny jsou také stavební úpravy, měly by být zahájeny práce vedoucí k obnově původního pivovaru, v němž by měli najít zázemí nejen pracovníci hradu, ale především návštěvníci. Uvažované zázemí pro návštěvníky by značně zvýšily nabízený komfort. V této souvislosti by měla být také renovována kaple Panny Marie Bolestné.

 

Na které akce se mohou návštěvníci zejména těšit a na kterou výstavu se těšíte Vy osobně?

 

Na léto roku 2013 připravujeme první soubornou výstavu pelhřimovského fotografa Václava Martínka, který na svých fotografiích nepřetržitě zachycoval změny pelhřimovské architektury od poloviny 70. let až do své smrti v roce 2011. Možná budou návštěvníci překvapení, jak málo si pamatují vzhled města ze 70. a 80. let, kolik budov zmizelo, kolik lokalit se změnilo k nepoznání. Díky prezentaci starých fotografií z přelomu 19. a 20. století na různých výstavách, přednáškách a v publikacích znají lidé spíše tuto „dřevní“ tvář Pelhřimova, než tu, která jim mizela takřka před očima. Tento kontrast zdůrazní fotografie Petra Janouška, které porovnají minulost se současností. Předpokládáme, že se tato výstava setká se stejně kladným ohlasem, jako výstavy starých fotografií, a že si mnozí obyvatelé přijdou zavzpomínat na dobu ne zase až tak vzdálenou.

Já osobně se velmi těším na to co návštěvníci možná tento rok ani nepostřehnou. Jsou to veškeré aktivity, které povedou, jak věřím, v příštím roce k slavnostnímu otevření zmodernizované expozice jednostopých vozidel na Hradě Kámen. Velmi zjednodušeně se dá říci, že se těším na cokoliv, co z hlediska odborného i návštěvnického posune Hrad Kámen po letech stagnace zpět na výsluní. Hrad Kámen je objekt, který si tyto změny plně zaslouží. Vždyť naposledy byla v tomto objektu nainstalována expozice odborníky v roce 1974, poslední její odborné úpravy byly provedeny v roce 1995, a to přece nemůže postačovat nárokům návštěvníků z roku 2013.

 

 Na otázky odpovídal: Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov

http://www.muzeumpe.cz/

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2013 / 18.1.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 14803
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek