Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

 

 
 
Adresa

Masarykovo náměstí 12

393 01 Pelhřimov

tel.: 565 323 184, 565 323 456

fax: 565 323 456

e-mail: o.hajek@muzeumpe.cz

web: http://www.muzeumpe.cz/


Ředitel

Mgr. Ondřej Hájek

tel./fax: 565 323 456

e-mail: o.hajek@muzeumpe.cz


Otevírací doba

celoroční provoz

květen - září: 
úterý - pátek: 9:00 - 17:00 
sobota - neděle, svátky: 10:00 - 17:00 

říjen - duben: 
úterý - pátek: 9:00 - 16:00 
sobota: 10:00 - 12:00
neděle: 13:00 - 15:00 

Poslední vstup do expozice 30 minut před zavírací dobou.


Vstupné

Plná cena

Senioři, studenti, děti od 6 let  Rodinné vstupné

Expozice muzea, výstava a šatlava

40 Kč

20 Kč                                        100 Kč   

Výstava

20 Kč

10 Kč                                        50 Kč

Šatlava

20 Kč

10 Kč                                        50 Kč

SPOLEČNÁ VSTUPENKA muzeí a galerií zřizovaných krajem – 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií. Více zde


Z historie muzea

Pelhřimovské muzeum bylo založeno Musejním spolkem 11. září 1901 díky iniciativám motivovaným sběratelskou činností pro  velké národopisné akce, které se odehrávaly na přelomu století a mezi něž patřily například Hospodářská  výstava roku 1883, Národopisná výstava roku 1895 nebo Výstava ženských prací roku 1906. Základem muzejního fondu se stal právě materiál z Národopisné výstavy a sbírka starožitností architekta Rožánka z Nových Dvorů. Do roku 1951, kdy došlo k zániku Muzejního spolku, vedl veškerou muzejní agendu dr. Jan Fried.

K 1. lednu 1954 došlo k převzetí muzea do státní správy s oficiálním názvem Okresní vlastivědné muzeum, které bylo řízeno okresním národním výborem. Do roku 1960 podléhalo pelhřimovské muzeum metodickému řízení Krajského muzea v Jihlavě, poté přešlo pod metodické řízení Krajského muzea v Českých Budějovicích a téhož roku se samo stalo metodickým střediskem městských muzeí a kronikářů v okrese Pelhřimov. Jeho název byl změněn na Okresní muzeum: muzeum jej užívalo až do roku 2003. V tomto roce došlo k další změně názvu na Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a zřizovatelem muzea se stal Kraj Vysočina.


Sbírky

Sbírkový fond Muzea Vysočiny Pelhřimov je tvořen přibližně 70 000 kusy sbírkových předmětů, které dokládají vývoj společnosti na Pelhřimovsku, zejména v oblasti etnografie a dokladů měšťanského způsobu života, cechů, řemesel a počátků průmyslu. Dále se jedná o archivní materiál, fotografie, skleněné negativy a diapozitivy, hudební nástroje a hudebniny, staré tisky, umělecké sbírky a archeologický materiál. Jejich rozšiřování probíhá v souladu se zhodnocováním sbírek dary, sběrem a nákupy se souhlasem sbírkotvorné komise.

Sbírkové předměty jsou tříděny materiálově a tematicky do sbírek a zpracovávány v I. stupni (evidence) i II. stupni (katalogizace) v odpovídajícím počítačovém programu.


Stálé expozice

Zámek pánů z Říčan č. p. 12

- umělecké sbírky - expozice Josefa a Zdeňka Šejnostových

- lidové umění, porcelán, sklo, nábytek, hodiny, freskový sál

Městská šatlava č. p. 11

- expozice vězeňství (mučírna, cela, vězeňská kaple)

Domeček F. B. Vaňka

 

Služby

- muzejní knihovna

- muzejní archiv

- badatelna

- informace

- poradenská a konzultační činnost pro tvorbu a správu sbírek

- poradenská a konzultační činnost pro obecní kronikáře

- poradenská a konzultační činnost pro studenty i laickou veřejnost, vypracovávání posudků a rešerší

- přednášková činnost

- publikační a ediční činnost

- průvodcovská činnost

- prodej pohlednic, publikací a drobných upomínkových předmětů


Pobočka

Hrad Kámen - stálá expozice jednostopých vozidel + další expozice v prostorách hraduexpozice šatlava

jedinečný exponát

muzejní expozice

budova muzea

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Muzeum Vysočiny Pelhřimov
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 27.5.2020
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 43804
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek