Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Muzea, galerie, pamětní síně a expozice v Kraji Vysočina > Jihlava


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Muzea, galerie, pamětní síně a expozice v Kraji Vysočina

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

 

 
 
Adresa

Masarykovo náměstí 55

586 01 Jihlava

tel.: 567 573 880 (spojovatelka)

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz

web: http://muzeum.ji.cz/

 

Ředitel

RNDr. Karel Malý, Ph.D.

tel./fax: 567 573 892

e-mail: maly@muzeum.ji.cz

 

Otevírací doba

celoroční provoz

Út – Ne

9:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Bezbariérový přístup do 1. podlaží.

 

Vstupné

Plné SníženéRodinné
Jednotlivé výstavy 30 Kč 20 Kč120 Kč
Expozice - 1 okruh 50 Kč 20 Kč120 Kč
Celý objekt 80 Kč 40 Kč200 Kč

Děti do 6let zdarma.

SPOLEČNÁ VSTUPENKA muzeí a galerií zřizovaných krajem – 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií. Více zde

 

Z historie muzea

Jihlavské muzeum bylo založeno německým Muzejním spolkem v roce 1892. Na počátku byla jeho činnost zaměřena na dokumentaci a sběr hmotných dokladů z německého jazykového ostrůvku. Po roce 1945 se dostává do české správy, je plně profesionalizováno, v roce 1952 získává statut Krajského vlastivědného ústavu a stává se centrem veškeré muzejní práce v tehdejším Jihlavském kraji. Po roce 1960 se muzeum stává zařízením okresního národního výboru, dostává název Oblastní muzeum Vysočiny (od poloviny 60. let Muzeum Vysočiny) a je centrem okresní muzejní sítě, která je tvořena vyjma jihlavskými pracovišti také od roku 1963 muzeem v Polné a Telči, od roku 1964 hradem Roštejn a od roku 1974 muzeem v Třešti. Od roku 2003 nese název Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace a je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Přestože se k 1. 1. 2007  osamostatňuje polenská pobočka muzea, ze které je zřízeno Městské muzeum Polná, zůstává nadále největším muzeem v Kraji Vysočina.

 

Sbírky

Sbírka Muzea Vysočiny obsahuje přes 300 000 předmětů - hmotných dokladů o vývoji společnosti a přírody v regionu Českomoravské vrchoviny. Jejich počet je neustále rozšiřován vlastní výzkumnou činností (především v přírodovědných oborech a v archeologii) a dary i nákupy.

Sbírkové předměty jsou tříděny do jednotlivých tematických podsbírek a zpracovávány v I. stupni (evidence) i v II. stupni (katalogizace), v posledních letech převážně počítačově v programu DEMUS.

 

Stálá expozice

Všechny stálé expozice jsou umístěny v historické budově muzea na Masarykově náměstí 57/58 v Jihlavě. V r. 2014 byly otevřeny nové expozice podpořené v rámci operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod. Různě intenzivními obměnami prošly všechny muzejní expozice.

 • Krása středověké plastiky
 • Od gotiky po současnost - Osm století v historii města (Gotická Jihlava, Renesance, Baroko, 19. století, 20. století)
 • Živá příroda Českomoravské vrchoviny (Od dob ledových, Otevřená krajina, Vody a mokřady, Lesy)
 • Lapidárium
 • Dolování stříbra a mincování
 • Geologie Českomoravské vrchoviny

 

Služby

 • muzejní knihovna a studovna
 • badatelna
 • poradenská a konzultační činnost pro odborníky
 • poradenská činnost pro studenty i laickou veřejnost ve vědních oborech zastoupených v muzeu
 • komentované prohlídky expozic a výstav
 • přístup na internet
 • mykologická poradna
 • fotografické služby - zhotovování fotografií z muzejního archivu
 • přednášková činnost
 • publikační činnost
 • prodej pohlednic, publikací, přírodnin a drobných upomínkových předmětů
 • zpracování posudků, expertiz
 • metodické centrum pro myrmekologii
 • regionální správa dat Státního archeologického seznamu České republiky
 • archeologické práce
 • pronájem nebytových prostor v Jihlavě a na hradě Roštejn pro pořádání kulturních, společenských akcí a svatebních obřadů
 • konzervování a restaurování historických předmětů


Pobočky muzea

 • hrad Roštejn - expozice v prostorách bývalého renesančního loveckého zámečku pánů z Hradce (historická trasa A a interaktivní muzejní trasa B)
 • Telč - v objektu Univerzitního centra Telč (krátkodobé výstavy)
 • Třešť - expozice v prostorách Schumpeterova domu (betlémářství, zámecký pokoj, J. A. Schumpeter, zaniklý třešťský průmysl)

 budova muzea


interiér muzea

expozice muzea

expozice muzea

expozice muzea

expozice muzea

přírodovědné expozice muzea

interaktivní expozice

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 13.11.2020
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 46247
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek