Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty


 

Mezinárodní spolupráce

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

MŠMT vyhlásilo výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání

 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.  Výzva s názvem Inkluzivní vzdělávání je zaměřena na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, hlavní zaměření se orientuje na vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky zvýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Je založena na hodnotě společného vzdělávání, které učí žít různé lidi společně.

Příjem žádostí začne prostřednictvím monitorovacího systému  IS KP14+ ( https://mseu.mssf.cz) dne 26. 10. 2015 a skončí 30. 11. 2015. Podporované aktivity v rámci výzvy jsou:

Téma I. Předškolní vzdělávání

  • ​​​podpora neformálních forem předškolního vzdělávání s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu;

  • spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči včetně jejich aktivního zapojování a provázení informacemi o vzdělávacím systému České republiky, jeho možnostech i o dodatečných vzdělávacích příležitostech, které jsou v současné době k dispozici;

  • podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole;

Téma II. Prevence školní neúspěšnosti

  • programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání;

  • podpora školních poradenských pracovišť;

  • podpora prostřednictvím asistentů pedagoga;

  • rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání.

Text výzvy, metodický ​výklad, hodnotící kritéria a další potřebné informace jsou zveřejněny a aktualizovány na stránkách řídícího orgánu na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-006-inkluzivni-vzdelavani-v-prioritni-ose-3-op

 

Jana Hadravová, oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS

 
 
Zodpovídá: Ing. Jana Hadravová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2015 / 21.9.2015
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 12717
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek