Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Aktuality


 

Modelová studie vlivu ZEVO na kvalitu ovzduší v Jihlavě byla zveřejněna!

spalovna
Variantní řešení umístění energetického zdroje ZEVO Jihlava pomocí výpočtu do zadaných lokalit v území města Jihlavy je název modelové vstupní studie, která řeší vliv potenciálního zařízení k energetickému využití odpadů (na příkladu spalovny firmy SAKO Brno) na stávající znečištění ovzduší v Jihlavě v lokalitách podle dokumentace ISNOV: Pístov- psinec; U vysílačky; Překladiště-Pávov; Průmyslová zóna- Bedřichov.
Kompletní znění studie, kterou zpracoval ČHMÚ, pobočka Brno je zveřejněno na portále Odpady Vysočiny - Dokumentace k projektu ISNOV.
 

 
 

Vstupní modelová studie slouží jako:

  • podklad pro realizaci zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO Jihlava) v rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina se zaměřením na kvalitu ovzduší
  • podklad pro zpracování rozptylové studie v rámci případného procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA

 

Závěry vstupní modelové studie:

§        Původně měla jako šablona pro výpočet příspěvku koncentrací ze spalovacího zdroje sloužit brněnská spalovna komunálního odpadu SAKO Brno, a.s. Avšak při zadání vstupních podmínek vycházely ve výsledném modelu velmi nízká čísla příspěvku ke znečištění ovzduší. Proto byl zvýšen hmotnostní tok na 1000 g/s (zhruba 5.000 krát vyšší, než v případě SAKO Brno, a.s.), aby jednak byl příspěvek při tomto velmi vysokém hmotnostním toku lépe interpretovatelný, a zároveň dobře přepočitatelný na reálný hmotnostní tok navrhovaného zdroje (až bude znám).

               Tabulka 29 – Rozdíl v hmotnostních tocích mezi SAKO Brno, a.s. a použitým výpočtem pro ZEVO Jihlava

Hmotnostní tok SAKO Brno, a.s.

Hmotnostní tok použitý ve výpočtu

0,1917 g/s

1000 g/s

 

§     V rámci studie byl připraven modelový výpočet pro 4 vybrané lokality za účelem umístění budoucího zdroje. Pro výpočet imisní charakteristiky byla vytvořena pro zájmové území síť referenčních bodů v počtu 1404 (36 x 39) s krokem 500 m (síť pokrývá území 18 km x 19,5 km ® 351 km2).

§        Hodnocení bylo provedeno jednak formou vyhodnocení zátěže v referenčních bodech lokalizovaných na území města (tabulka 25) a dále vyhodnocením zatížené plochy z vytvořených map v kapitolách 3.4.1 - 3.4.4. Vzhledem k tomu, že k vyhodnocení byly použity nestranné nástroje, a to Excel a Symos, jsou dosažené výsledky naprosto objektivní.

§        Z uvedených dat (Tabulka 25) vyplývá, že jako nejlepší se jeví lokalita 4 Bedřichov – průmyslová zóna díky nižšímu maximálnímu příspěvku k průměrným ročním koncentracím. V ostatních charakteristikách je lokalita 4 shodná s lokalitou 2 (U vysílačky). Lokality 1 a 3 mají shodně po dvou nejhorších charakteristikách – lokalita 1 (Pístov – psinec) je nejhorší pro území města Jihlava a lokalita 3 (Pávov – překladiště) je nejhorší z hlediska maximálních dosažených příspěvků.

§        Z vyhodnocení map, uvedených v kapitolách 3.4.1 - 3.4.4, vyplynuly následující poznatky. Z hlediska vhodnosti umístění zdroje se nejlépe osvědčily lokalita 2 U vysílačky a lokalita 4 Bedřichov – průmyslová zóna. Lokalita 4 byla mírně lepší z hlediska dopadů maximálních příspěvků k průměrné roční koncentraci z hlediska celého území (351 km2). Naopak lokality 1 a 3 se vyznačovaly nejhoršími výsledky v testovaných charakteristikách – lokalita 1 (Pístov – psinec) je nejhorší pro území města Jihlava a lokalita 3 (Pávov – překladiště) je nejhorší z hlediska maximálních dosažených příspěvků.

§        Vzhledem k vyrovnanosti emisních charakteristik pro lokality 2 a 4 z hlediska samotného zdroje by pak o nejvhodnější lokalitě měla rozhodnout co nejlepší dopravní dosažitelnost – aby bylo vypouštěno co nejméně emisí z dopravy při svážení odpadů. Z tohoto hlediska vypadá vhodnější lokalita 4 - Bedřichov průmyslová zóna, která je zavlečkovaná, navíc leží nedaleko dálnice D1 v průmyslové zóně.

§        Po vytipování definitivní lokality ze studie vyplývající Bedřichov - průmyslová zóna je vhodné s ohledem na veřejnost vybudovat 1 - 2 referenční stanice imisního monitoringu, které budou monitorovat kvalitu ovzduší před výstavbou, během výstavby a po spuštění energetického zdroje (podobně bylo postupováno v Brně při rekonstrukci SAKO Brno, a.s.). V ideálním případě by jedna ze zmiňovaných stanic reprezentovala lokální maximum na území Statutárního města Jihlavy a vhodně tak doplňovala pozaďovou stanici AIM Jihlava a dopravou ovlivněnou stanici Automotive Lighting. Druhá lokalita by pak mohla být umístěna v místě absolutního maxima ke krátkodobým koncentracím – zde např. mezi obcemi Popice a Salavice pro lokality 1 a 2, nebo poblíž obce Smrčná pro lokality 3 a 4. Definitivní umístění stanic by však měla potvrdit až rozptylová studie provedená na základě specifikovaných reálných technických parametrů budoucího zdroje

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Modelová studie vlivu ZEVO na kvalitu ovzduší v Jihlavě byla zveřejněna!
 

Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 1.6.2012 / 1.6.2012
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 28652
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek