Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotační výzvy na revitalizace území i na opravu místních komunikací a projekty komunitního života

Od dnešního dne mohou obce získat dotaci na demolici chátrajících budov, a to v rámci národních dotací z programu Podpora revitalizace území. Žádat je také možné o dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci nebo na projekty spolupráce obcí. Žádosti do obou výzev je možné podávat dnešním dnem, tedy od 18. října do 30. prosince. Alokace těchto dotací na příští rok přesahuje 600 miliónů korun.
 

 
 

V příštím roce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpoří v obcích do tří tisíc obyvatel hned několik druhů projektů. Na rekonstrukce místních komunikací je připraveno 250 milionů korun, na obnovy drobných sakrálních staveb v obci je to 35 milionů korun, na  podporu zapojení generací do komunitního života v obci 178 milionů korun, na podporu spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 7 milionů korun a vítězové soutěže Vesnice roku obdrží celkem 30 milionů korun.


Možnými žadateli jsou obce na území České republiky, jejichž počet obyvatel nepřesáhne 3 000. Výše dotace na jeden projekt se podle jednotlivých dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80 % uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až milion korun opět podle dotačního titulu. Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.


Dotace na revitalizace území pomůže obcím s řešením vylidněných a zdevastovaných budov, které dříve sloužily pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení a nachází se v nevyhovujícím technickém stavu. Nově je oprávněným žadatelem i obec spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučená lokalita. Ministerstvo tím reaguje na to, že ohniska sociálních problémů mohou zasáhnout i širší region. Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby ho bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

 

Podávat žádost může obec, které má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru území SVL. Dotace bude poskytována až do výše 80 % (minimálně 300 tisíc a maximálně 5 miliónů Kč) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na rok 2017 je připraveno přes sto milionů korun.  

Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

 

 • Zpráva převzata od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, více informací ředitelka odboru komunikace ministerstva, Veronika Vároši,    tel.: 734 360 704, e-mail: veronika.varosi@mmr.cz
 • tisk@kr-vysocina.cz

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotační výzvy na revitalizace území i na opravu místních komunikací a projekty komunitního života
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 18.10.2016 / 18.10.2016

Počet návštěv: 2654
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek