Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce


 

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo celostátní databázi projektových záměrů

Chcete, aby potřeby subjektů v území byly do budoucna zohledňovány v dotační politice státu? Chcete být informováni o potenciálních dotačních možnostech? Pokud si na tyto otázky odpovíte kladně, vložte svůj záměr do nově spuštěného Informačního systému projektových záměrů (ISPZ). Tento centrální systém, který vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, cílí primárně na kraje a obce a umožní jim průběžný sběr a správu jejich projektových záměrů. Díky ISPZ bude národní úroveň průběžné získávat informace o potřebách v území, čímž se sníží administrativní zátěž spojená s opakovaným dotazováním ze strany centrálních orgánů na připravované záměry a napomůže se zkvalitněním strategické práce.
 

 
 

Přihlášení do ISPZ je možné na www.projektovezamery.cz, a to pomocí hesel do datové schránky obce (není nutné zakládat žádná další hesla), případně prostřednictvím Jednotného identitního prostoru (JIP), který využívají primárně obce s rozšířenou působností. Vkládat záměry ale mohou jakékoliv subjekty z území, například nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.


Je možné vkládat jakýkoliv záměr bez omezení jeho finanční velikosti, záměry nad 50 milionů korun budou automaticky převzaty do Národního investičního plánu (NIP). ISPZ již nyní obsahuje záměry z předchozích sběrů pro potřeby NIP. Databáze má potenciál dalšího využití s přínosy pro samotné vkladatele, protože systém by se měl v budoucnu propojit například s výzvami jednotlivých dotačních titulů státu a upozornit automaticky zadavatele projektového záměru na aktuální vyhlášení výzvy odpovídající danému záměru atp.


Termín na prvotní vkládání záměrů a aktualizaci již vložených je stanoven do 31. srpna 2021. Více informací o tomto systému, návod na přihlášení a v budoucnu i data a analýzy naleznete na info.projektovezamery.cz.


Krajskou databázi bude spravovat sekretariát Regionální stálé konference Kraje Vysočina (odbor regionálního rozvoje krajského úřadu).

  • Kontaktní osoba ke vkládání záměrů a přihlašování do ISPZ:
    Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina
    molak.m@kr-vysocina.cz tel: 564 602 542

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.6.2021 / 15.6.2021

Počet návštěv: 579
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek