Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Mimořádná podpora zdravotnictví z nástroje REACT-EU: peníze mají jisté i důležité projekty na Vysočině

Žadatelé o podporu z řad zdravotnických zařízení napříč celou Českou republikou postupně zahajují realizaci projektů předložených do výzev v rámci nového nástroje REACT-EU, kterým Evropská unie podporuje členské státy při řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace již obdržela přibližně stovka projektů. Na mimořádnou podporu zdravotnictví, ale i integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury v souvislosti s koronavirovou pandemií rozdělí nástroj REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) přes 21 miliard korun, s možností navýšení o 2. tranši v řádu osmi miliard do konce roku 2021.
 

 
 

„Docílit navýšení peněz určených na podporu všech připravených nebo právě realizovaných zdravotnických projektů v regionech bylo zásadním požadavkem Asociace krajů. Dlouhodobě jsem jejím prostřednictvím vyvíjel maximální úsilí o to, aby na podporu z REACTu dosáhly všechny podané projekty, ty z Vysočiny nevyjímaje. Toto vítězství pro nás představuje možnost rychle modernizovat nejen krajské nemocnice, ale například i vybavení krajské záchranné služby,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který doplňuje, že v případě Vysočiny šlo o ukázkovou týmovou práci, za kterou kolegům z krajské rady děkuje.


„Uplynulých několik měsíců se na Vysočině neslo ve znamení intenzivních příprav na čerpání těchto prostředků,“ popisuje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Krajem zřizované nemocnice a zdravotnická záchranná služba do jednotlivých výzev předložily 10 projektů za 1,3 miliardy korun.

„Jako první na Vysočině uspěla Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina s projektem na modernizaci techniky a přístrojového vybavení za 95 milionů korun celkových způsobilých výdajů,“ vyzdvihl Vladimír Novotný s tím, že na realizaci vysočinská záchranná služba získá 80,75 milionů korun z prostředků REACT-EU a dalšími 4,75 miliony korun přispěje státní rozpočet.

„Část dotace z nástroje REACT-EU využijeme na dovybavení našich sanitek novými přenosnými defibrilátory-monitory, jejichž pokročilá technologie umožňuje přenášet naměřené vitální funkce pacientů přímo do zdravotnického operačního střediska. Posádky sanitek díky tomu budou schopny rychleji a účinněji reagovat na kritické změny stavu pacientů před příjezdem do nemocnice,“ doplňuje ředitelka organizace Vladislava Filová s tím, že z další části dotace záchranná služba zafinancuje částečnou obměnu vozového parku a pořízení nových sanitních vozidel.


Peníze z nástroje REACT-EU již míří i do Nemocnice Jihlava, která má v tuto chvíli jistou dotaci na dva projekty, a to na rozvoj Komplexního onkologického centra v rámci výzvy č. 99 a na rozvoj laboratorních kapacit v rámci výzvy č. 100.

Dále Vysočina, právě díky zmíněné 2. tranši prostředků v REACT-EU, očekává do konce roku potvrzení finančních prostředků i pro projekty podané do výzvy č. 98. Ta je zaměřena na rozvoj páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče zapojených do standardizované sítě urgentních příjmů a nemocnice ze všech regionů České republiky do ní předložily 112 projektů za téměř 19 miliard korun, z toho nemocnice z Vysočiny se ucházejí o podporu 6 projektů za 1,1 miliardy korun. Všechny projekty již úspěšně prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a projekty, na něž nedostačuje dosavadní alokace výzvy, nyní čekají na uvolnění dodatečných finančních prostředků z 2. tranše.

 

„Jsem velice ráda, že i díky úsilí Asociace krajů dosáhnou na podporu všechny námi zřizované nemocnice. Dlouhou dobu totiž hrozilo, že nejen Vysočina, kvůli nevhodně nastavené výzvě, ze které se stala klikací soutěž a uvedla řadu nemocnic do obrovské nejistoty, o možnost čerpat peníze na dobře připravené projekty přijde. Pro Vysočinu představuje nástroj IROP významný objem financí, například ve výzvě č. 98 navíc dotace pokrývá 100 % uznatelných nákladů. Podpora všech projektů nemocnic z Vysočiny tedy současně znamená i vysokou úsporu prostředků z krajského rozpočtu na nezbytnou obnovu a modernizaci vybavení, a to i v situaci, kdy kraj musí projekty předfinancovat,“ uzavřela náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

 

Přehled podpořených projektů na území Kraje Vysočina

(Pozn.: Projekty ve výzvě č. 98 dosud nemají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.)

Výzva č. 97

o   Modernizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v souvislosti s pandemií COVID-19 (celkové způsobilé výdaje 95 mil. Kč)

Výzva č. 98

o   Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava – Operační obory a urgentní medicína (249,5 mil. Kč)

o   Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava – Diagnostika a komplement (250 mil. Kč)

o   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod (150 mil. Kč)

o   Modernizace přístrojového vybavení a technologií Nemocnice Třebíč (150 mil. Kč)

o   Modernizace zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov (150 mil. Kč)

o   Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Nové Město na Moravě (132 mil. Kč)

Výzva č. 99

o   Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum (150 mil. Kč)

Výzva č. 100

o   Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava (20 mil. Kč)


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.11.2021 / 10.11.2021

Počet návštěv: 747
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies