Cesta: Titulní stránka > Jan Tourek - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Mezinárodní setkání zástupců Kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského kraje a země Dolní Rakousko zaměřené na životní prostředí a jeho ochranu

Mezinárodní setkání zástupců Kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského kraje a země Dolní Rakousko zaměřené na životní prostředí a jeho ochranu
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Lukáš Vlček se minulý týden sešel se zemským radou Dolního Rakouska pro mezinárodní vztahy Martinem Eichtingerem. Jednalo se o setkání při příležitosti pracovního jednání skupiny pro životní prostředí za účelem naplnění Dohody mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina a Jihomoravským a Jihočeským krajem. Kromě zástupců uvedených krajů a země Dolní Rakousko se pracovního jednání zúčastnili i přizvaní zástupci země Horní Rakousko a univerzity BOKU Vídeň (Universität für Bodenkultur Wien). Partneři si vyměnili informace o svých aktuálních projektech a možných společných projektech v tématech ochrana přírody a životního prostředí, alternativní energie, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství.
 

 
 

Na setkání prezentoval Kraj Vysočina projekty na měření kvality ovzduší – Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV II) a Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků (v rámci výzvy „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021). Dále jsme prezentovali aktivity kraje na podporu plnění cílů plánu odpadového hospodářství, se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, či opětovné využití odpadů.

 

Zástupci univerzity BOKU Vídeň představili aktuálně probíhající mezinárodní projekt „Circular Economy of Waste“, jehož je Kraj Vysočina strategickým partnerem. Zástupci země Dolní Rakousko shrnuli výstupy aktuálně ukončeného projektu INTERREG „ConNat“, do kterého byl Kraj Vysočina aktivně zapojen a který se zabývá společným vymezením ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících velkých savců (losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida) a tvorbou přeshraničního akčního plánu pro zajištění propojení jejich stanovišť v naší části Evropy.

Zástupci Kraje Vysočina i Jihomoravského kraje závěrem představili své aktivity a projekty na podporu ochrany přírody a implementace Natury 2000.

 

Dolnorakouský zemský radní Martin Eichtinger a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Lukáš Vlček se shodli, že přeshraniční spolupráce a přenos zkušeností je pro všechny zúčastněné země a kraje důležité téma: „Příroda a ochrana životního prostředí nemá hranice.“

setkání Rakousko

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.10.2021 / 27.10.2021

Počet návštěv: 954
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies