Cesta: Titulní stránka > Školský portál


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Mezinárodní projektové setkání - Tampere, Finsko

Druhé mezinárodní projektové setkání se uskutečnilo ve městě Tampere ve Finsku ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2021
 

 
 

28. 11. – 29. 11. 2021 – příjezd do Finska

 

30. 11. 2020 – Tampereen klassillinen lukio (Classical High School of Tampere; Clasu)

Body jednání:

1.    Přivítání všech účastníků v budově Clasu, což je gymnázium se speciálním zaměřením na výuku přírodních věd (zároveň partner projektu ESD)

2.    Dopolední program byl zaměřen na představení aktuálních přístupů různých finských subjektů k tématu udržitelného rozvoje.

·         Prezentace „Sustainable Tampere 2030“ (prezentující: Laura Inha, manager rozvoje města Tampere) představila dlouhodobý projekt města Tampere k dosažení strategie uhlíkové neutrality města do r. 2030 (redukce CO2 o 80%). V r. 2018 město odsouhlasilo zásady a instrukce k tomu, aby bylo dané strategie dosaženo. Od března 2021 funguje web, kde jsou k nahlédnutí podrobné plány, harmonogram a opatření této strategie (https://smarttampere.fi/en/about-smart-tampere/sustainable-tampere-2030/). Strategie a její naplňování je neustále sledováno a vyhodnocováno. Zajímavou částí bylo představení aktivit ve vztahu ke středním školám a veřejnosti. Např. podpora cyklistiky a hromadné veřejné dopravy (tramvaje), nabídka vegetariánských jídel ve školní jídelně, aplikace „Kalkulačka CO2“, outdoorová mobilní hra „My 2050“, přednášky a diskuse s mladými lidmi, aj.

·         Prezentace o digitálních učebnicích a jejich využívání ve výuce (prezentující Pasi Athola a Antti Moilanen z Clasu). Učitelé mají plnou pravomoc rozhodnout o vzdělávacích metodách, učebnicích a průběhu výuky. Učebnice jsou pro žáky zdarma, v době pandemie covid-19 se osvědčila i jejich digitalizovaná podoba. O digitalizaci učebnice rozhodne specializované nakladatelství, proto se digitalizovaná forma může vizuálně lišit od papírové verze.

·         Prezentace studentů Clasu na téma „Science fair projects“. Studenti měli na základě zadání z učebnice za úkol vyzkoušet experiment, natočit jeho přípravu, průběh i výsledek na video. Následně je ohodnotili jejich spolužáci a poté i učitel. K prezentacím proběhla diskuse.

·         Prezentace „Reforma vzdělávacího systému ve Finsku“ (prezentující Laura-Leena Leivo). Školní docházka je od 1. 8. 2021 povinná pro všechny žáky do 18 let (dříve bylo do 16 let) a je zcela zdarma. Každý student má svůj osobní vzdělávací plán (musí celkem získat 150 kreditů), uplatňuje se modulový systém rozvrhů. Přínos a výhody, které poskytuje město Tampere středním školám: počítačové vybavení, digitální knihy, ICT podpory pro studenty, doprava autobusem zdarma (bydliště dále jak 7 km od školy), školní exkurze (výstavy, sportovní aktivity,...) jsou zdarma, apod.

 

3.    Odpolední program se zaměřil na organizační záležitosti projektu ESD. Zástupci Dolního Rakouska a regionu Grand Est se připojili online. Koordinátor projektu představil 3 oblasti, které je nutné probrat, resp. odsouhlasit s partnery tak, aby bylo dosaženo zdárného průběhu projektu.

· Harmonogram jednotlivých mobilit projektu – partneři diskutovali jednotlivé termíny a odsouhlasili nový hmg projektu.

·  Finanční aspekty projektu – prezentace na téma přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými kategoriemi rozpočtu.

· Harmonogram předkládání průběžných zpráv na DZS (Dům zahraniční spolupráce) a návazné čerpání finančních prostředků.

K jednotlivým bodům proběhla diskuse. Na základě daných skutečností a vzhledem k pokračující pandemii covid-19 bylo všemi partnery jednomyslně rozhodnuto, aby koordinátor projektu Kraj Vysočina požádal DZS o prodloužení projektu do 31. 8. 2023.

 

1. 12. 2021 – odjezd z Finska zpět do ČR

 

Závěry a poznatky

Pracovní cesta umožnila účastníkům jednání pokročit v projektu ESD, stanovit jeho nový harmonogram a prodiskutovat praktické a finanční náležitosti projektu. Dále se účastníci detailněji seznámili s novinkami ve školním vzdělávacím systému ve Finsku a přístupem města Tampere (zřizovatel škol) k tématu udržitelného rozvoje. I veškerý ostatní program přispěl k získání nových interkulturních a odborných zkušeností a znalostí účastníků stáže vč. jejich jazykových kompetencí.

Z hlediska Kraje Vysočina došlo k prohloubení spolupráce s městem Tampere  prostřednictvím konkrétní společné aktivity z oblasti vzdělávání.

Průběh stáže byl velmi pozitivně hodnocen jak ze strany českých účastníků, tak i zástupců ostatních partnerů projektu.

 

 
 
Zodpovídá: Bc. Jana Čermáková
Vytvořeno / změněno: 10.1.2022 / 10.1.2022
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 428
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies