Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Měření v krajské Jihlavě: kvalitu ovzduší v průmyslové zóně Pávov ovlivňuje především doprava

Měření kvality ovzduší v Jihlavě
Kraj Vysočina a město Jihlava od roku 2010 financují společný projekt měření kvality ovzduší prováděné v průmyslové zóně Jihlavy. Z aktuálních dat za rok 2016, které dnes na jihlavské radnici představili odborníci z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že v rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se tzv. pozaďovým hodnotám.
 

 
 

„Za celý minulý rok byl překročen denní limit pro koncentrace prašných částic 22 krát, přesto nedošlo k překročení imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Martin Hyský s tím, že k překročení imisního limitu dojde pouze v případě, kdy je denní koncentrace pro prašné částice překročena více než 35 krát za rok, což se stalo pouze na začátku měření v roce 2010.

Z hlediska počtu dnů s koncentracemi vyššími než 50 µg.m-3 došlo oproti roku 2015 ke zhoršení na úroveň roku 2014 a 2012. Výsledky tak potvrdily výjimečnost roku 2015, která byla způsobená příznivými rozptylovými podmínkami.


V rámci vyhodnocení měření odborníci data srovnávali s výsledky měření prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem v rámci státního imisního monitoringu v areálu Základní školy Demlova a na stanici AIM v Košeticích. V případě lokality Demlova evidují mírný pokles počtu dní s koncentracemi prašných částic vyššími než 50 µg.m-3, lokalita Košetice zůstala v roce 2016 na jediném překročení, stejně jako v roce 2015.

„Neméně důležitá je skutečnost, že v Kraji Vysočina nebyla, na rozdíl od většiny jiných krajů, v posledních měsících vyhlášena smogová situace. Kraj Vysočina tak stále patří k nejčistším regionům v České republice,“ s potěšením konstatuje krajský radní Martin Hyský.


Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou mobilní zdroje, k ovlivňování kvality ovzduší v průmyslové zóně dochází především dopravou. Přestože byly koncentrace oxidů dusíku v průmyslové zóně vyšší než v pozaďové lokalitě Košetice, byla situace v Jihlavě z hlediska koncentrací velmi dobrá. K překročení imisních limitů v roce nedošlo, naopak koncentrace NO2 se pohybují pod dolní mezí pro posuzování.


„Měření pokračuje i v letošním roce, o náklady na měření se podílejí rovným dílem Kraj Vysočina a město Jihlava,“ připomněl na tiskové konferenci Martin Hyský.


Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina.

 

Foto
Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský na tiskové konferenci k projektu měření ovzduší v Jihlavě

Foto

  • Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz
  • Foto: město Jihlava, Radek Tulis

 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 15.2.2017 / 15.2.2017

Počet návštěv: 4943
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies