Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Mateřská centra podporují rodinu už 25 let

Mateřská centra podporují rodinu už 25 let
Sympozionem s názvem „Posilujeme hodnotu rodiny“ oslavila Síť pro rodinu 25 let od otevření prvního mateřského centra v České republice a zároveň své patnáctileté působení. Akce, která se uskutečnila v Praze v Lichtenštejnském paláci pod záštitou Martiny Štěpánkové, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, se zaměřila na hodnotu rodiny jako na prioritu v české společnosti, ve firmách i mateřských centrech. Síť pro rodinu sdružuje téměř 300 mateřských center ve všech krajích České republiky, z toho 29 se nachází na území Kraje Vysočina.
 

 
 

Sympozion byl tematicky rozdělen do tří hlavních bloků, které korespondovaly s  posláním Sítě pro rodinu  – posilovat hodnotu rodiny ve společnosti, v centrech i ve firmách.  Nabídl celou řadu zajímavých vystoupení, postřehů, inspirativních příkladů a dat, založených na průzkumech. Profesorka Lenka Šulová hovořila o proměně rodiny v dnešní době a  o tom, co současnou rodinu charakterizuje. Daniel Topinka prezentoval výsledky průzkumu Nadace Sirius a společnosti SocioFactor, kdy upozornil na potenciál, který v sobě skrývá práce s komunitou jakožto s důležitým prvkem v rámci prevence. Ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí ministerstva práce a sociálních věcí Jana Maláčová shrnula na třicet aktuálních opatření ministerstva v rámci prorodinné politiky. Řadu konkrétních příkladů na regionální úrovni přineslo vystoupení Věry Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí z Krajského úřadu Vysočina, která zdůraznila, že kraj vnímá rodinnou a seniorskou politiku jako jedno provázané téma. O přínosu mateřských center, zejména svépomocných skupin jako nástroje primární prevence, promluvila Rut Kolínská. Její slova ilustrovaly představitelky mateřských center, které představily širokou pestrost a různorodost činnosti mateřských center, jež vždy vychází z místních podmínek a potřeb. Zazněl i jeden z mnoha příkladů aktuálních témat, na která reagují mateřská centra, a sice projekt Rodina Offline. Ten se z Libereckého kraje rozšířil do celé republiky a klade důraz na smysluplné používání moderních technologií dětmi. O prorodinných trendech na pracovním trhu hovořil Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, následovaly příklady dobré praxe ve firemní kultuře.


„Podporu aktivit mateřských a rodinných center máme přímo uvedenou jako jednu z aktivit v Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina 2017 - 2021 v rámci opatření podpory služeb pro rodinu. Každoročně vypisujeme dotační titul na provoz těchto center, úzce spolupracujeme s krajskou koordinátorkou Sítě pro rodinu. Jsme si vědomi, že mateřská a rodinná centra mají v oblasti prorodinných služeb své nezastupitelné místo a v našem kraji se výrazně podílejí na tvorbě prorodinného klimatu,“ ocenil práci mateřských center a Sítě pro rodinu náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

 

konf

konf

  • Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.11.2017 / 28.11.2017

Počet návštěv: 4714
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek