Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech

Veřejnost rozhodla, že nejchutnější voda je z podzemního zdroje Rytířsko
Zajistit zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodu je jednou ze základních priorit každé obce. V posledních letech se však toto stává větším problémem, a to zejména u obcí zásobovaných z místních zdrojů podzemních vod, kde je stále častěji zjištěno překročení některých stanovených limitů znečištění pitné vody. Zejména se jedná o výskyt nadlimitních hodnot metabolitů pesticidních látek v pitné vodě ve vodovodech pro veřejnou potřebu. Na území Kraje Vysočina jsou však i další obce, které řeší problémy s kvalitou pitné vody z hlediska znečištění dusičnany, manganem, železem apod.
 

 
 

Radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský proto inicioval uspořádání pracovního jednání k této problematice. Konalo se tento týden v sídle Kraje Vyčina. Cílem jednání bylo podat obcím jako vlastníkům vodovodů pro veřejnou potřebu a provozovatelům těchto vodovodů potřebné informace týkající se zajištění kvalitní pitné vody dodávané konečnému odběrateli.

Přítomným účastníkům pracovního jednání byly podány informace o znečišťujících látkách zejména pesticidech a jejich metabolitech zjištěných v pitné vodě, o možných opatřeních vedoucích ke snížení případně odstranění výskytu nadlimitních hodnot vybraných ukazatelů znečištění v pitné vodě i o dotacích, které je možno získat na realizaci potřebných opatření

„Navržená řešení na odstranění zjištěných problémů s kvalitou pitné vody musí být zejména s ohledem na možnost získání dotace v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, v případě zjištění rozporu je třeba požádat o jeho změnu,“ upozornil Martin Hyský.

 

  • Více informací Iva Olšanová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 266
    e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.11.2016 / 25.11.2016

Počet návštěv: 8507
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies