Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy


 

Kvalita ovzduší v zorném poli

Druhý projekt Kraje Vysočina sledující kvalitu ovzduší s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 – 2023“ (ISKOV II) se v roce 2019 zaměřil na Chotěboř, Kamenici nad Lipou, Ledeč nad Sázavou a Velké Meziříčí. Realizátoři projektu Konsorcium – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o. rozmístili svou měřící techniku v dalších čtyřech z celkem 20 vybraných lokalit a sledovali, jaké množství škodlivin se v ovzduší nachází. Měření probíhalo v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a stejně, jako v předchozím roce byly sledovány tyto znečišťující látky: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU byly prováděny Chotěboři a Ledči nad Sázavou).
 

 
 

O průběhu měření byla zpracována zpráva, která obsahuje kromě srozumitelných závěrů také hodnocení zdravotních rizik. Ze závěrů roční zprávy vyplývá, že průměrné roční koncentrace prachových částic, jak PM10, tak PM2,5 nepřekročily na žádné ze sledovaných lokalit imisní limit. Nejvyšší koncentrace pro obě tyto frakce prachových částic byly naměřeny v Ledči nad Sázavou a nejnižší v Chotěboři. Ledeč nad Sázavou se v případě velmi jemného prachu (PM2,5) pohybuje na hranici plnění imisního limitu. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že pokud by byly v roce 2020 naměřeny stejné hodnoty, nebyl by splněn zpřísněný imisní limit (20 µg/m3) pro tuto škodlivinu. Průměrné roční koncentrace NOx rovněž nepřekračují stanovené imisní limity. Nejvyšší hodnoty pro tuto škodlivinu byly naměřeny ve Velkém Meziříčí a i zde se naměřené hodnoty pohybují zhruba na 1/3 hodnoty imisního limitu. Ve Velkém Meziříčí byl naměřen nejvyšší 8hodinový klouzavý průměr koncentrací přízemního ozónu, čímž došlo k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví obyvatel. Přízemní ozón je škodlivinou, která nemá vlastní zdroj, vzniká v atmosféře jako sekundární látka řadou fotochemických reakcí, typicky během letních dní s delším slunečním svitem, kdy jsou v ovzduší zaznamenávány jeho nejvyšší koncentrace.

Zcela opačný průběh koncentrací v průběhu roku je, jak vyplývá také ze zprávy za rok 2019, zaznamenáván u ostatních sledovaných škodlivin. Vysoké koncentrace prašnosti, oxidů dusíku a polycyklických aromatických uhlovodíků byly naměřeny výhradně při nízkých teplotách, v období topné sezóny. „Další rok monitoringu kvality ovzduší tak potvrdil skutečnost, že nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v Kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice jsou lokální topeniště, “sdělil gesční radní Ing. Martin Hyský pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí

Podrobné informace o projektu, aktuálně měřená data i zprávy z předchozích let monitoringu lze nalézt na webové stránce http://www.ovzdusivysocina.cz/.

 

Měření

  • Kateřina Žáková, odbor životního prostředí a zemědělství 
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.6.2020 / 5.6.2020

Počet návštěv: 1247
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek