Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Kvalita ovzduší prověřena u 24 obcí Kraje Vysočina

Kvalita ovzduší prověřena u 24 obcí Kraje Vysočina
Kraj Vysočina má k dispozici další zprávu o výsledcích měření kvality ovzduší, které provádí na území Kraje Vysočina konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Měření ovzduší v Kraji Vysočina se provádí od 1. 10. 2012 na 24 lokalitách v rámci projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Jednotlivé lokality byly vybrány se zřetelem na vliv lokálních topenišť, dopravy a průmyslu.
 

 
 

Nyní jsou k dispozici výsledky dalšího roku měření, které lze shrnout do následujících bodů:

 - Měření pokračuje podle stanoveného harmonogramu a odpovídá plošným mapám ČHMÚ.

 - Koncentrace SO2 a NO2 se k maximálnímu limitu zdaleka neblížily, zvýšené NO2 lze pozorovat pouze na dopravou nejzatíženějších lokalitách.

 - Koncentrace benzenu nepřekročily imisní limit na žádné ze sledovaných lokalit, ve Velkém Meziříčí byly dlouhodobě měřeny zvýšené koncentrace toluenu.

 - U měření polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) se objevily vyšší koncentrace podobně jako loňský rok v Bystřici nad Pernštejnem, zajímavé složení PAH opět vykazuje Lukavec. Zdrojem PAU je zejména nedokonalé spalování uhlí i dřeva a emitovány jsou rovněž zplodinami výfukových plynů automobilů. Nebezpečnost těchto škodlivin spočívá především v karcinogenním účinku některých z nich.

 - Výsledky měření dioxinů v Jihlavě a Bochovicích jsou stále nízké jako v předchozím roce.

 - Poslední výsledky měření potvrzují, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům v České republice.

 

„Měření bude pokračovat do roku 2017, aktuální výsledky jsou zasílána z mobilních měřících systémů na speciální webové stránky http://www.ovzdusivysocina.cz/, kde jsou také zveřejněny roční zprávy“, doplnil k projektu ISKOV radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

 

  • Více informací:
    Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.12.2014 / 17.12.2014

Počet návštěv: 8780
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies