Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Publikace Edice Vysočiny > Edice Vysočiny VII.


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kralice nad Oslavou

 

 
 

PhDr. Karel Altman, CSc., PhDr. Jan Břečka, Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., Ing. Emil Dračka, PhDr. Zdeněk Fišer, prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Mgr. Jan Kuča, Mgr. Robert Kupsa, Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., doc. PhDr. Ing. Miroslav Plaček, prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., PhDr. Lubomír Šebela, RNDr. Pavel Trnka, CSc., PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Vydala: Obec Kralice nad Oslavou ve spolupráci s nakladatelstvím Centa spol. s r. o.

Vytištěno: CENTA spol. s r. o.

Počet stran: 526

ISBN 80-86785-17-3

 

 

Velice kvalitně a celistvě zpracovaná publikace byla vydána při příležitosti 700 let první písemné zmínky o obci.  Shrnuje nejpodstatnější události a další témata, která se vztahují nejen k obci, ale i regionu. Závěr knihy tvoří podrobný seznam ilustrací, plánků a map a přehled abecedně řazené literatury a pramenů.

 

 

Obsah: Kralice nad Oslavou v geologické minulosti: Úvod, Kralice nad Oslavou v geologických mapách, Proterozoikum (starohory, před více než 542 miliony let), Prvohory (paleozoikum; před 542 až 251 miliony let), Druhohory (mezozoikum; před 251 až 65 miliony let), Starší třetihory (paleogén; před 65 až 23 miliony let), Mladší třetihory (neogén; před 23 až 2,6 miliony let), Čtvrtohorní uloženiny (před 2,6 milionu let až po současnost), Mineralogické výskyty, Nerostné suroviny Kralic; Přírodní poměry obce Kralice nad Oslavou: Poloha a rozloha obce, Geomorfologické poměry, Hydrologické poměry, Klimatické poměry, Pedologické poměry, Biogeografické poměry, Rostlinstvo, Živočišstvo, Krajina a její ráz, Ochrana přírody a krajiny; Příspěvek k poznání pravěkého a časně historického osídlení Kralic nad Oslavou: Úvodem, Stav archeologického výzkumu a pramenné základny, První doklady přítomnosti pravěkého člověka, Před branou historie, Doba hradištní, Otázka příchodu kolonistů na území Kralic nad Oslavou, Závěrečná úvaha; Kralicko ve středověku V časech od příchodu Slovanů až na práh husitských válek: Osada na obchodní stezce, Ves lidí králových – život na středověké vesnici a jeho doklady z Kralic ve 13. století, Vzestup rodu zkřížených sekerek, Druhá generace rodu a vznik jádra rodového území, Kraličtí z Kralic v souřadnicích rodových vazeb; Ve století válek a stavovství; Kralické „velké století“: Jindřich Kralický a jeho tvrz, Žerotínové na Náměšti a Kralicích, Jednota bratrská a její tiskárna, Verdenbergové a třicetiletá válka; Kralice nad Oslavou Haugwitzovské století aneb Od tereziánské doby k revolučnímu roku 1848; Za časů císaře pána Od revoluce let 1848-1849 k první světové válce; Kralice v době první světové války a první republiky (1914-1938); Kralice nad Oslavou v letech 1939-1948 (Od nacistické okupace k nástupu komunistické diktatury); Dějiny Kralic nad Oslavou v letech 1948-1989: Závěr čtyřicátých let, Založení JZD v Kralicích nad Oslavou, Kralice nad Oslavou v létech padesátých, Šedesátá léta 20. století v Kralicích nad Oslavou, Kralice nad Oslavou v „normalizačních“ sedmdesátých letech, Léta osmdesátá, Listopadové události roku 1989; Kralice nad Oslavou v letech 1989-2009; Spolky a sdružení v Kralicích nad Oslavou; Muzejní spolek v Kralicích (vznik, činnost a odkaz); Kralice – výspa turismu a trampingu; Lidová kultura Kralic a Lhotic: Místo obce na národopisné mapě Moravy, Zaměstnání a obživa, Sídlo a dům, Oděv, obuv, Obřady, obyčeje a zvyky, Hudební a taneční folklór; Minulostí kralického kostela: Starší dějiny kralického kostela, Kralice nad Oslavou jako součást farnosti jinošovské, Posloupnost duchovních správců kostela sv. Martina po roce 1785; Ke stavební podobě kralické tvrze a kostela sv. Martina; Summary; Seznam ilustrací, plánků a map; Přehled literatury a pramenů.

 

 

Kralice

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Kralice nad Oslavou
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2011 / 12.4.2011

Počet návštěv: 32640
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek