Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Krajské zastupitelstvo vyhlásilo pět grantových programů Fondu Vysočiny

Fond Vysočiny
Krajský rozpočet podpoří rozvoj vesnic a místních částí měst, spolupráci podnikatelů s výzkumnými institucemi, investiční vybavení nebo modernizaci v sociálních zařízeních, kulturní aktivity i akce neprofesionálního umění. Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém březnovém zasedání schválilo dalších pět grantových programů Fondu Vysočiny pro rok 2017.
 

 
 

Grantový program Rozvoj vesnice 2017 má alokované tři miliony korun. Jeho cílem je zvýšit obecnou i dopravní bezpečnost občanů a podpořit úspory elektrické energie při provozování veřejného osvětlení zejména v malých a odlehlých sídlech. Peníze tak mohou obce v Kraji Vysočina využít na spolufinancování výstavby, oprav, rekonstrukcí nebo modernizace veřejného osvětlení. Žádosti bude odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina přijímat od 2. do 19. května 2017. (Kontaktní osoba Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz).

 

Inovační vouchery 2017 mají podpořit aktivity podnikatelů, kteří se zaměřují především na spolupráci s výzkumnou sférou zvyšující jejich konkurenceschopnost. Krajské prostředky s alokací dva miliony korun mají zajistit podporu spolupráce malých, středních i velkých podniků s vysokými školami, univerzitami, veřejnými a dalšími výzkumnými institucemi v podobě například vývoje produktu nebo služby, testování, návrhu softwaru, designu produktu nebo tvorby podnikatelského plánu. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina bude žádosti přijímat od 1. do 21. května 2017. (Kontaktní osoba: Ivona Hájková, tel.: 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz).

 

Grantový program Investujeme v sociálních službách 2017 má se svými prostředky ve výši tři miliony korun za cíl podpořit nákup nutného investičního vybavení nebo jeho modernizaci v zařízeních poskytujících sociální služby. Záměrem je zvýšit kvalitu a efektivitu poskytování sociálních služeb v zařízeních, které zajišťují registrované sociální služby na území Kraje Vysočina. Žádosti bude odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina přijímat od 1. května do 19. května 2017. (Kontaktní osoba: Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz).


Program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví nese název Klenotnice Vysočiny 2017. Grant s alokací milion korun má vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které představuje významné svědectví o vývoji společnosti a o identitě a paměti občanského společenství. Krajské prostředky mohou zlepšit prezentační činnosti formou zkvalitňování stávajících muzejních a galerijních i jiných veřejně přístupných expozic nebo také pomoci vytvořit úplně nové. Obce na území Kraje Vysočina, svazky obcí, příspěvkové organizace, ale také například spolky nebo obecně prospěšné společnosti mohou peníze využít i na restaurátorské práce. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude žádosti přijímat od 1. června do 30. června 2017. (Kontaktní osoba Ivana Schallnerová, tel.: 564 602 409, schallnerova.i@kr-vysocina.cz).


Pátým schváleným grantem březnového zastupitelstva je Regionální kultura 2017, která má podpořit kulturní akce v oblasti neprofesionálního umění. K rozdělení bude 1,8 milionu korun, které si mezi sebou dle grantových pravidel rozdělí příspěvkové, neziskové organizace, podnikatelské subjekty i žádající obce, aby podpořily a zachovaly kulturní akce nebo zajistili organizaci nových akcí navazujících na tradice kraje se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost nebo na výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude přijímat žádosti od 2. května do 10. května 2017. (Kontaktní osoba: Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz).

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdou zájemci na internetových stránkách Kraje Vysočina nebo na www.fondvysociny.cz.

 

  • Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 29.3.2017 / 29.3.2017

Počet návštěv: 4605
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek