Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Krajské zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Kraje Vysočina

Rozpočet Kraje Vysočina
Kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, jehož projednání je v kompetenci zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo Kraje Vysočina projednalo na svém dnešním jednání závěrečný účet kraje za rok 2015 a vyjádřilo s celoročním hospodařením kraje souhlas bez výhrad. „Souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad mohlo vyjádřit zastupitelstvo i na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje, které provedlo Ministerstvo financí a ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2015 konstatovalo, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.
 

 
 

Z rozsáhlého materiálu schváleného zastupitelstvem vyplývá, že Kraj Vysočina hospodařil s příjmy včetně financování ve výši 12,4 mld. korun  a výdaji včetně financování ve výši 10,9 mld. korun. Kraj Vysočina tak ukončil rozpočtové hospodaření s disponibilním zůstatkem 1,5 mld. korun. Disponibilní zůstatek byl na základě rozhodnutí zastupitelstva použit zejména na:

  • posílení rozpočtu kraje v roce 2016, a to o zůstatky zvláštních účtů evropských projektů ve výši necelých 350 mil. korun na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU, o částku více než 420 mil. korun na pokrytí neuhrazených závazků z roku 2015 a dalších požadavků a o částku 250 mil. korun na splátku kontokorentního úvěru,
  • převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši bezmála 410 mil. korun, jehož aktuální zůstatek dnešnímu dnu dosahuje výše 920 mil korun a
  • v neposlední řadě na posílení Fondu Vysočiny o 48 mil. korun.

Část dočasně volných prostředků kraje ve výši 250 mil. korun je deponováno na lépe úročených bankovních  účtech.


Podle analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau při porovnání podílu ročních investic na celkových krajských výdajích obsadil Kraj Vysočina mezi kraji druhou nejlepší pozici. V přepočtu na jednoho obyvatele rovněž dal nejvíc peněz do silnic a rozdělil nejvíc dotací obcím. Druhé nejvyšší výdaje na obyvatele mezi kraji měl Kraj Vysočina ve zdravotnictví a v sociálních službách. Vedení Kraje Vysočina nezatížilo rozpočet kraje o žádný nový dlouhodobý úvěr. Kraj dle plánu splácí dlouhodobý úvěr od Evropské investiční banky. Tyto peníze si půjčily krajské vlády v předchozích volebních obdobích, zaplatit z nich zbývá 563 milionů korun. Důvodem čerpání přechodného provozního kontokorentního byly realizované investice spolufinancované z evropských prostředků. Na konci roku dlužná částka činila 782 milionů korun, ale podle informací Vladimíra Novotného letos kraj už své bance půl miliardy vrátil. "Kontokorent je nyní na úrovni 250 milionů, pro nové zastupitelstvo je tak nyní k dispozici 750 miliónů pro případné další využití tohoto nástroje," uvedl náměstek.

 

Kromě závěrečného účtu kraje zastupitelstvo kraje schválilo i účetní závěrku kraje za rok 2015. Účetní závěrka Kraje Vysočina za účetní období roku 2015 byla odeslána do centrálního systému účetních informací státu (CSUIS). Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolními chody v tomto systému a přijetí účetní závěrky do CSUIS proběhlo bez připomínek Ministerstva financí.

 

  •  Anna Krištofová, odbor ekonomický
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Krajské zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Kraje Vysočina
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.6.2016 / 21.6.2016

Počet návštěv: 1893
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek