Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Krajské záslužné medaile letos získalo 25 osob

medaile IZS
Třetím rokem kraj Vysočina oceňuje zástupce složek Integrovaného záchranného systému kraje Vysočina. V minulosti bylo za své mimořádné pracovní výsledky, budování krajského integrovaného systému a především za záchranu nebo pomoc při záchraně lidského života oceněno již 48 lidí. Včera večer v Horáckém divadle v Jihlavě předal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek dalších 25 ocenění, šest z nich vyššího I. stupně za záchranu lidských životů.
 

 
 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a KSH ČMS:

-          Zdeněk ŠACH

Důvod ocenění:

Aktivní činnost v zahraničí, řízení záchranných prací ve spolupráci s rakouskými záchranáři, plnění úkolů na mezinárodní úrovni v rámci předsednictví ČR v EU. Ocenění úspěšnou reprezentace na republikové i mezinárodní úrovni.

-          Stanislav KRATOCHVÍL

Důvod ocenění:

Z dobrovolného hasiče se stal profesionálem. Nadále se věnuje tréninku dobrovolných hasičů na regionální i republikové úrovni. Pod jeho vedením se kolektiv žen z velkomeziříčského sboru kvalifikoval na hasičskou olympiádu a v této mezinárodní soutěži CTIF – Ostrava 2009 vybojoval bronzovou medaili.

-          Milan MÁLEK, nominace na medaili I. stupně

Důvod ocenění:

V rámci svých mimopracovních aktivit přispěl k záchraně života. V lednu 2009 při obsluze lyžařského vleku poskytl první pomoc vážně zraněné snowboardisce, které na svahu upadla a vážně se poranila. Utrpěla otřes mozku, ztratila vědomí, zapadl kí jazyk a přestala dýchat. Navržený poskytl zraněné neodkladnou první pomoc a zahájil resuscitaci, sám povolal i odbornou zdravotnickou pomoc. Bez jeho rychlé a zkušené pomoci by dívka nemusela přežít.

-          Pavel ŠIMÁČEK, nominace na medaili I. stupně

Důvod ocenění:

V rámci svých mimopracovních sportovních aktivit přispěl k záchraně života. V březnu 2009 byl přítomen při tréninku juda náhlé příhodě srdeční s následným bezvědomím. Okamžitě přivolal zdravotnickou pomoc a zahájil laickou kardiopulmonální resuscitaci. Díky profesionálnímu výkonu v improvizovaných podmínkách zachránil život svému trenérovi.

-          Ivo ŠIMANOVSKÝ

Důvod ocenění:

Pod jeho vedením funguje přibyslavský sbor DH., Významně se zasloužil o restaurování techniky, kterou sbor získal od armády a společně s ostatní technikou je vše stále udržováno v perfektním a pohotovostním stavu pro případ potřeby. Sbor DH pod jeho vedením vyjíždí ročně k cca 70 událostem.

-          Ivan TROJAN

Důvod ocenění:

Je dosud jediným Čechem, který dokázal v kategorii profesionálních hasičů získat na hasičské olympiádě CTIF zlatou medaili v individuální disciplíně, je držitelem 3. titulů Mistr republiky v požárním sportu. V současné době vykonává funkci trenéra soutěžního výběru HZS kraje Vysočina. Svým přístupem k práci a sportovními výsledky přispěl k dobrému jménu HZS.

-          Jan MUŠKA

Důvod ocenění:

Z dobrovolného hasiče se stal profesionálem. V současné době vykonává funkci velitele požární stanice Moravské Budějovice. Angažuje se v organizování velkého množství soutěží i pro děti, včetně organizování mistrovství ČR. Výrazným způsobem se zasadil o dobrou spolupráci se základními složkami IZS a všemi jednotkami PO.

-          Josef RYBA

Důvod ocenění:

Dlouhodobý člen HZS KV, vykonával funkci starosty OSH ČMS okresu Žďár nad Sázavou, svěřené úseky pod jeho vedením trvale dosahovaly výborných výsledků. Vzorně spolupracuji se sdruženími působícími na úseku požární ochrana a svojí prací přispívá k rozvoji požární ochrany v okrese Žďár nad Sázavou.

-          Josef ŠKODA

Důvod ocenění:

Z dobrovolného hasiče se stal profesionálem. Velmi kladně je hodnocen a uznávám jako rozhodčí soutěží v požárním sportu.  Vedl požární stanici v Hrotovicích. Po 24 letech ukončil služební poměr u profesionálů. Významným způsobem se zasadil o dobrou spolupráci se základními složkami IZS a všemi jednotkami PO.

-     Vladimír JANKO

Důvod ocenění:

Navržen za úspěchy v požárním sportu a podávání stálých kvalitních výkonů v této disciplině. Je držitelem medailí z MS dobrovolných hasičů i vysokých ocenění na MS profesionálních hasičů. V požárním sportu je platným členem výběru HZS KV. Mimo jiné je rekordmanem v požárním útoku.

 

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina:

-          Vlastimil ČEJKA

Důvod ocenění:

Pracuje jako řidič ZZS. Milion ujetých kilometrů překročil již před dvaceti lety, dosud jezdí bez nehody. Nikdy neváhal přijít ve volném čase, vždy je ochoten pomoci, aniž by si nárokoval odměnu. Je řemeslně zručný, pomáhá i s drobnými opravami na pracovišti.

-          Eva KLESKEŇOVÁ

Důvod ocenění:

V roce 1994 začala budovat Okresní zdravotnickou záchrannou službu. Nastavila odbornou, profesní i lidskou úroveň vznikající organizace a spoluurčovala kvalitu přednemocniční neodkladné péče v okrese Žďár nad Sázavou. Patří k osobnostem ZZS, během své profesní dráhy se i nadále věnovala oboru anesteziologie a resuscitace a stále působí jako anesteziolog v Nemocnicích Jihlava a Nové Město na Moravě.

-         Jaroslav KOPEČNÝ

Důvod ocenění:

Na ZZS KV v Třebíči byl v roce 1977 (v době zahájení provozu) jediným kmenovým lékařem. Po dobu své profesní kariéry, kterou věnoval ZZS, prošel místy primář oddělení ZZS Třebíč, ředitel ZZS Třebíč a koordinoval vznik nových výjezdových stanovišť v Náměšti nad Oslavou a Moravských Budějovicích. V průběhu své profesní kariéry vychoval několik generací lékařů tohoto oboru. Je skromný a schopný nezištně předávat bohaté profesní zkušenosti, na ZZS dále působí.

-          Hana TROJANOVÁ

Důvod ocenění:

V roce 1984 začala pracovat ve výjezdové skupině v Jihlavě, podílela se na zapracování nových kolegů, svou činorodostí a pracovitostí přispěla k dobrému jménu ZZS v Jihlavě. Od 2004 je operátorkou ZZS KV. Svými odbornými znalostmi, spolehlivostí a kreativitou je příkladem pro mladší spolupracovníky.

-          Karel ZIKEŠ

Důvod ocenění:

Od roku 1966 pracuje na ZZS jako řidič, začínal v Havlíčkově Brodě. V době vzniku místního oddělení Přednemocniční neodkladné péče aktivně pomáhal nastavovat standardy této nově zřízené složky, dlouhodobě pracoval jako vedoucí řidičů. Díky svým povahovým vlastnostem a řidičským zkušenostem byl přirozenou autoritou mezi ostatními zaměstnanci. Aktivně organizoval i organizuje pracovní i mimopracovní aktivity svých kolegů. V roce 2007 odešel do důchodu. V letošním roce slaví významné životní jubileum.

 

Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina:

-          Josef BAČKOVSKÝ

Důvod ocenění:

Do služebního poměru k Policii ČR nastoupil v r. 1979. Prošel úsekem služby pořádkové policie a přes funkci vedoucího obvodního oddělení, ředitele okresního ředitelství, náměstka krajského ředitele. V loňském roce byl jmenován historicky prvním ředitelem Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina. Měl a má nezastupitelnou roli při vzniku krajského ředitelství na Vysočině. Za jeho poctivý přístup k plnění uložených úkolů na vynikající úrovni a za nezastupitelný osobní podíl na zřízení krajského ředitelství policie kraje Vysočina se navrhuje udělit mu Záslužnou medaili II. stupně.

-          Jiří ČERMÁK

Důvod ocenění:

U PČR pracuje od roku 1985. Zastával pozice staršího inspektora služby pořádkové policie, náčelníka spojovacího uzlu, vyšetřovatele a policejního rady. Svým mimořádně kvalitním přístupem napomáhá k vytváření dobrého jména policie nejen v rámci kraje Vysočina, ale i policie ČR jako celku. Na ocenění se navrhuje za příkladné plnění služebních povinností.

-          Helena HUBENÁ

Důvod ocenění:

Je příkladem občanského zaměstnance, který dokázal profesionálně provázat policejní povinnost se soukromým životem. V současné době vede oddělení materiálně technického zabezpečení a svým mimořádně kvalitním přístupem napomáhá budovat dobré jméno krajského ředitelství policie.

-          Oldřich NOVÁK

Důvod ocenění:

Do řad policie vstoupil v roce 1978. Svou pílí se dokázal vypracovat přes zástupce náčelníka obvodního oddělení, náčelníka oddělení, vedoucího oddělení, velitele vnější služby, zástupce ředitele až po ředitele okresního ředitelství, nyní zastává post vedoucího územního odboru služby dopravní policie. Ve své povinnosti má zajištění chodu krajské skupiny silničního dohledu a Dálniční oddělení Velký Beranov, de má za úkol uvést do praxe mimořádný projekt krajského ředitelství v rámci dálničního oddělení.

-          Marie RÁZLOVÁ

Důvod ocenění:

Do řad policie vstoupila v roce 1977. Nyní působí na pozici policejní referent skupiny pro zbraně a bezpečnostní materiál. Svým mimořádně kvalitním přístupem napomáhá k vytváření dobrého jména policie. Ocenění je navrhováno za příkladné plnění služebních povinností.

-          Miloslav KLODNER

Důvod ocenění:

Policista, který dokázal při vysokém pracovním nasazení vytvořit vzor pro optimální vyváženost profesního a soukromého života. Přes kontrolní činnost se svědomitým přístupem vypracoval přes funkci policejního rady až na pozici zástupce ředitele správy JMK. V polovině loňského roku byl členem týmu podílejícího se na přípravách budování nového krajského ředitelství Policie na Vysočina. Ocenění se navrhuje za příkladné plnění služebních povinností. Ocenění se navrhuje za příkladné plnění služebních povinností.

 

Nominace osob bez příslušnosti ke složkám IZS kraje Vysočina na záslužnou medaili I. stupně:

-          Zdeněk BUCHTELA

Důvod ocenění:

Dne 15.dubna 2009 v nočních hodinách zpozoroval rotný Buchtela požár bytové jednotky v Rouchovanech. Okamžitě se zapojil do úsilí sousedů požár uhasit a vzhledem k tomu, že nikdo z nich ho nebyl schopen ujistit, že v bytě již nikdo není, rozhodl se přikryt mokrou dekou do hořícího bytu vniknout a prohledat. V bytě našel osmnáctiletého spícího syna majitelky, kterého následně vynesl a bezpochyby mu tím zachránil život. Poté se do bytu znovu vrátil a hadicí z hydrantu požár uhasil. Po příjezdu HZS z místa skromně odešel a velení 22. základny letectva, jíž je příslušníkem, se o jeho činu dozvědělo až později od starosty obce Rouchovany, kterému se podařilo totožnost zachránce dohledat.

-          Jiří HOLAS

Důvod ocenění:

23.7 2009 procházeů kolem Klečkovského rybníka v Novém Městě na Moravě ve chvíli, kdy se v něm topila žena. Neváhal a okamžitě pro ni skočil do vody a vytáhl ji na břeh. Tímto činem zachránil ženě život. Na břehu si ženu přebrali novoměstští hasiči a předali ji k ošetření pracovníkům záchranné služby.

-          Čestmír Boudný,

-          Tomáš Heřmánek

Důvod ocenění:

8. června 2009 Čestmír Boudný spolu s Tomášem Heřmánkem zachránili lidský život při dopravní nehodě. Nedaleko Jihlavy dostal cizí vůz při předjíždění smyk a vletěl do protisměru, narazil do stráně. Vůz okamžitě začal hořet, řidič se nemohl dostat ven, hrozilo, že auto vybuchne, neboť z palivové nádrže unikal benzín. Čestmír Boudný kladivem rozbil čelní sklo a spolu s kolegou pomohli vyčerpanému řidiči z hořícího vraku uniknout. Zraněnému řidiči, kterého oba kolegové okamžitě odvedli do bezpečné vzdálenosti, poskytla první pomoc náhodně projíždějící zdravotní sestřička. Oba muži se při záchraně cizího života sami popálili. Bez jejich pomoci by majitel vozu ve vraku uhořel.

 

Kraj Vysočina všem oceněným touto cestou gratuluje.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.5.2010 / 27.5.2010

Počet návštěv: 25125
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek