Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Krajské školy v Havlíčkově Brodě šetří energii

Krajské školy v Havlíčkově Brodě šetří energii
Dlouhodobý a finančně náročný projekt Kraje Vysočina s názvem „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“ má v roce 2013 pokračování ve školách v Havlíčkově Brodě. V letošním roce proběhnou, mimo jiné, stavební rekonstrukce na dvou školách a školských zařízeních, kromě Obchodní akademie a Hotelové školy také na budově gymnázia. Akce tak navážou na zateplení Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, která byla v rámci projektu realizována už v roce 2009.
 

 
 

Stavební úpravy už začaly na budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na Kyjovské ulici. Zateplí se vnější plášť budovy, musí být zrušeny tzv. tepelné mosty, dojde k výměně výplní otvorů (okna a dveře) a instalaci měřící a regulační techniky. Součástí prací také bude „vyladění“ otopného systému budovy, to vše za dohledu „specialistů - energetiků“. Dodavatelem stavby je společnost KELTEX spol. s r.o. z Brna.

 

Celková cena díla včetně projekčních prací a dozorů činí cca 22 000 000 Kč. Na spolufinancování se bude podílet z 85 % Fond soudržnosti, z národních zdrojů (SR - kap.315/SFŽP ČR) půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. V reálných číslech přispěje Fond soudržnosti cca 9 000 000 Kč, stát vypomůže cca 1 000 000 Kč a Kraj Vysočina vloží cca 12 000 000 Kč.

 

Termín dokončení díla se předpokládá v listopadu 2013. Realizací zateplení objektu dojde k celkové úspoře energie potřebné na vytápění objektu ve výši 1577 GJ/rok a s tím související úspoře vypouštěných emitujících látek, zvláště emisí CO2, u kterého snížení dosáhne 91,8 t/rok.

 

Akce Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod“

 

Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z Fondu soudržnosti, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí

 

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí, oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 519, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.7.2013 / 29.7.2013

Počet návštěv: 12370
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek