Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Ohlédnutí za uplynulými roky > 2018


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ohlédnutí za uplynulými roky

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Krajská knihovna Vysočiny

 

 
 

 

Jaký byl rok 2018 z pohledu Krajské knihovny Vysočiny rokem?

 

Rok 2018 byl pro naši knihovnu rokem výjimečným, po 16 letech od vzniku Krajské knihovny Vysočiny došlo k zahájení stavby nové budovy krajské knihovny. Z našeho pohledu jde o zásadní projekt, na kterém spolupracuje Kraj Vysočina a Město Havlíčkův Brod. Stavba nové budovy krajské knihovny byla zahájena 20. 8. 2018 za účasti představitelů Kraje Vysočina, Města Havlíčkův Brod, architektů, kteří se na projektu podíleli, a dalších významných hostů včetně zástupců zhotovitele a dokončena by měla být do dvou let. K osmičkovým výročím, ke kterým jsme v roce 2018 připravili řadu akcí pro školy i pro veřejnost, tak přibylo další, pro nás velmi zásadní datum – datum zahájení stavby.

 

V souvislosti s výročím 100 let od vydání knihovního zákona, které oslavíme v roce 2019, se uskutečnila v Kraji Vysočina, stejně jako v ostatních krajích České republiky, panelová diskuze s názvem „Knihovna - věc veřejná“. Zúčastnili se jí zástupci Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR, Kraje Vysočina, představitelé měst a obcí, knihovníci, odborná veřejnost, zástupci Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a další významní hosté. Společným tématem diskuze bylo současné a především budoucí poslání knihoven v digitálním světě. Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, mít v obci knihovnu je tradice spojená právě s knihovním zákonem, jedním z jeho cílů bylo a stále je prohlubování vzdělanosti obyvatel. Společně jsme hledali odpovědi na otázky: Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly/neměly změnit?

 

Pozornost jsme věnovali osmičkovým výročím – v rámci UVČ jsme připravili jeden přednáškový blok na téma Dějiny Havlíčkobrodska – osmičková výročí, nezapomněli jsme ani na výročí Otokara Březiny a ve spolupráci se Spolkem Otokara Březiny a v rámci přednáškového bloku Poznáváme sebe a region mohli návštěvníci vyslechnout přednášku Otokar Březina - básník, myslitel a stále aktuální inspirátor.

 

I v letošním roce jsme se připojili k velmi úspěšné celostátní akci Noc v muzeu a v galerii a v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa jsme ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod pozvali širokou veřejnost na koncert Polenského big bandu, kde zazněly písničky z období první republiky.

Připojili jsme se k tradičním celostátním akcím Noc s Andersenem, Noc literatury, Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu nebo Knížka pro prvňáčka. Připravili jsme doprovodný program 28. Podzimního knižního veletrhu a nechybělo ani ocenění vítězů soutěže „O nejkrásnější knihu“.

I v roce 2018 jsme ocenili nejlepší knihovníky z knihoven v Kraji Vysočina na „Malé knihovnické slavnosti“.

Pokračovala spolupráce s partnerskými knihovnami s Krajskou knihovnou Karola Kmeťka v Nitře (Slovensko) a s Městskou knihovnou Stanislawa Grochowiaka v Lešně (Polsko).


 nej kniha100 let

 kkv

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Mezi nejúspěšnější akce knihovny patřila setkání s významnými osobnostmi, např. pořad Tóny důvěrné s Františkem Novotným, přednáška prof. Martina Hilského nebo koncert písničkáře Pavla Dobeše. Mezi návštěvníky jsou stále velice oblíbené cestopisné besedy, díky kterým mohou nahlédnout do různých zemí světa a seznámit se s tamní kulturou, přírodou, místními zajímavostmi apod. Velice úspěšný byl také 2. Reprezentační knihovnický ples s podtitulem Návrat do první republiky, většina účastníků přišla v krásném dobovém oblečení a nechyběla ani výuka dobového tance. Zdá se, že nám s výročím založení krajské knihovny vzniká hezká tradice.

 

Velké oblibě se těší pravidelné kurzy trénování paměti. Jsou určeny především seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, vedle teoretických poznatků a motivační složky se zaměřují na zlepšení krátkodobé paměti, pozornosti a dalších poznávacích funkcí v každodenních situacích. Knihovna je realizátor těchto kurzů, v rámci své krajské působnosti však velmi úzce spolupracuje s veřejnými knihovnami Kraje Vysočina, např. s knihovnami v Jihlavě, Třebíči, Pelhřimově, Chotěboři, Světlé nad Sázavou a Moravských Budějovicích, Žďáře nad Sázavou, Humpolci, Hrotovicích, Třešti, Brtnici a dalších městech Kraje Vysočina.

 

Mezi nejúspěšnější akce pro děti, zaměřené na podporu čtení, patřily - Rok lidových tradic v knihovně – pod tímto společným názvem proběhla řada aktivit pro děti, cílem celého projektu, který byl spolufinancovaný z programu MK ČR Knihovna 21. století, byl rozvoj zájmu dětí o knihy a četbu v kontextu lidových tradic v našem regionu, upozornění na smysl a význam tradic a na důležitost jejich předávání z generace na generaci. Dalšími úspěšnými akcemi byly S knížkou do života (Bookstart), Knížka pro prvňáčka nebo Den pro dětskou knihu.

 

V loňském roce jsme se také zúčastnili již 19. ročníku Bibliowebu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci. Hodnotícími kritérii této soutěže jsou obsah stránek, jejich aktuálnost, design, komunikace s uživateli či přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele. V konkurenci ostatních knihoven jsme získali 2. místo.

 

 

Co zajímavého připravujete pro rok 2019?

 

V roce 2019 oslavíme výročí 100 let od vydání prvního knihovního zákona - zákona č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních, který byl schválený 22. července 1919 Národním shromážděním. Mimo jiné nařídil politickým obcím zřizovat veřejné knihovny a v politických obcích s národnostními menšinami zřizovat knihovny pro menšiny nebo zvláštní oddělení knihovny.

 

Opět se připojíme k akci Noc v muzeu a galerii a celý program zahájíme koncertem na Havlíčkově náměstí spolu s folkovou zpěvačkou Pavlínou Jíšovou.  Na sobotu 9. listopadu jsme naplánovali 3. Reprezentační knihovnický ples, všichni jsou srdečně zváni. Nezapomeneme ani na tradiční ocenění nejlepších knihovníků z knihoven v Kraji Vysočina na „Malé knihovnické slavnosti“. Veřejnost se může těšit na oblíbené přednášky v jednotlivých oborech Univerzity volného času. Připravena je pestrá nabídka odborných vzdělávacích seminářů pro knihovníky, bohaté je i nabídka vzdělávacích programů pro školy.


 


Na co se těšíte nejvíce Vy osobně? Vaše očekávání, přání.


Bedlivě budeme společně s našimi čtenáři sledovat stavbu naší nové knihovny. Těšíme se, že začne nabírat podobu, kterou známe zatím jen z návrhů pánů architektů.

kkv

 


Na otázky odpovídala: Ing. Jitka Hladíková, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, http://www.kkvysociny.cz
 

 
 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 22.1.2019 / 22.1.2019
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 3258
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies