Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Krajská knihovna Vysočiny

 

 
 

Jaký byl rok 2012 z pohledu Krajské knihovny Vysočiny?

 

Letošní rok byl pro Krajskou knihovnu Vysočiny, a doufáme, že tím pádem i pro její čtenáře, opravdu výjimečný, neboť se v něm završilo hned několik významných výročí a uskutečnila se řada slavnostních událostí.

 

Již 1. ledna 2012 oslavila Krajská knihovna Vysočiny 10 let fungování, jakožto krajská instituce. Připomínka tohoto výročí se neomezila jen na jedno datum, ale byla součástí veškerých aktivit letos pořádaných. Zajímavým a vtipným počinem bylo vytvoření „desítkového“ bilancování uplynulé dekády – například 10 nej o našich knihách, 10 nej o našich čtenářích, 10 nejúspěšnějších aktivit, 10 nejpůjčovanějších knih atp. Stejně tak byl při příležitosti tohoto významného výročí vyroben speciální button (knihovnická placka), který je možné si v knihovně zakoupit, a jehož motto - Jediné místo, kde mi ještě půjčí - připomíná primární poslání knihovny, samozřejmě však už dávno ne jediné.

  

 

10 let KKV

Na podzim roku 2012 tomu bylo právě 10 let, co Krajská knihovna Vysočiny nabídla prostřednictvím projektu Univerzita volného času novou formu systematického celoživotního zájmového vzdělávání pro nejširší veřejnost. Inspirovala se tak první Univerzitou volného času v Praze, kterou již v roce 1993 založila Ing. Danuše Steinová. Program oslavy nabídl kromě ohlédnutí se za uplynulou dekádou fungování UVČ v naší knihovně také hlubší retrospekci zájmového seniorského vzdělávání v ČR. Nechyběla ani jedna z oblíbených lektorek UVČ Jana Vejsadová, která pohovořila o paměti a učení, jakožto o nástrojích pro nové formy celoživotního vzdělávání. S poslední přednáškou předstoupil také všem studentům UVČ dobře známý Mgr. Jaroslav Staněk a nastínil, jaké jsou cesty za uměním a jaké jsou plány do budoucna. Celý program příjemně doprovázel Dechový kvintet Pražské konzervatoře. Mezi dárky k 10. výročí Univerzity volného času se zařadily také nově otevřené kurzy Anglického jazyka pro seniory (začátečníci a mírně pokročilí).

 

Po téměř měsíční uzavírce, kdy probíhala náročná rekonstrukce, bylo 29. června 2012 slavnostně otevřeno nové dětské oddělení. Dočkat se nemohli jak čtenáři, tak ani samotní zaměstnanci knihovny. Oddělení bylo rozšířeno, takže čtenáři a návštěvníci mají nyní k dispozici větší prostor, než tomu bylo dříve. A byla prodloužena otevírací doba o celé 3 hodiny denně, čtenáři tak mohou oddělení navštěvovat již od 9:00 od rána, podobně jako na ostatních odděleních knihovny.

 

Nové dětské oddělení

 

Která akce/ výstava/ aktivita vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

I v letošním roce byly hojně navštěvované kurzy pořádané Univerzitou volného času. Díky za to patří stávajícím posluchačům, kteří mají o tuto formu vzdělávání stále zájem i potencionálním zájemcům, kteří mají chuť do projektu se zapojit. Těší nás, že můžeme nabídnout nejen obory prověřené časem, ale i novinky, po kterých je poptávka a tím dále rozšiřovat nabídku.

 

Daří se nám také navazovat spolupráci s novými přednášejícími a institucemi. Zcela nově například se Sociálními službami města Havlíčkova Brodu. Společně jsme tak od podzimu 2012 pořádali cyklus přednášek nazvaný Na vlnách dopoledního čaje, který každý měsíc přinesl jedno zajímavé téma, vždy z jiné zájmové oblasti. Vystřídala se témata, jako například Jak se žilo na Vysočině, Zajímavé osobnosti Havlíčkova Brodu nebo Přirozená léčiva v každém věku. Při všech setkáních byl servírován lahodný čaj, který všem zúčastněným příjemně provoněl celkovou atmosféru. I přes častou nevlídnost počasí, které znepříjemňovalo nezbytné přemísťování starších účastníků, byly přednášky hojně navštěvované a kladně hodnocené.

 

Stále velkou popularitu si drží pravidelná zdramatizovaná čtení projektu Listování, který k nám do knihovny přijíždí vždy s nějakou novinkovou záležitostí ze světa knih pro dospělé nebo pro děti. Formou hraného představení protagonisté listují vybranou knihou a nenuceně a vtipně předávají divákům celý její příběh. Na některá z představení jsou přizváni sami autoři „listovaných“ knih, kteří v závěru pořadu ochotně zodpovídají nejrůznější dotazy diváků a prodej knih, který je také součástí každého Listování, je spojen s autogramiádou autora.

 

Rozhodně nemůžeme vynechat akce pořádané v rámci Podzimního knižního veletrhu, jehož jsem jako knihovna spolupořadateli. Podíleli jsme se na akcích spojených s literárním festivalem Free The Word!, který se snaží sbližovat literáty se svými čtenáři konáním různých besed, autorských čtení a jiných setkání. Letos k nám opět zavítal tandem Michal Viewegh a Martin Reiner, kteří festival neoficiálně zahájili, pozvání přijali také autoři dětského nakladatelství Meander (Jiří Dědeček, Radek Malý, Pavel Hrnčíř). Dětské oddělení KKV připravilo pro své malé čtenáře křest knihy spisovatelky Gabriely Kopcové Paní pohádka, což se také náramně vydařilo.

 

Co zajímavého připravujete v roce 2013?

Vzhledem k nevyhovujícím prostorům, v nichž se knihovna nachází a které nemálo komplikují fungování služeb a pořádání různých akcí, se budeme i nadále snažit prostory knihovny zpříjemňovat a přetvářet ve funkčnější a modernější. Na rok 2013 je naplánována přestavba oddělení pro dospělé čtenáře, která bude jistě časově velmi náročná, a proto je termínově směrována na letní měsíce, kdy je návštěvnost vzhledem k dovoleným a prázdninám umírněnější a nepořádají se žádné kulturní ani vzdělávací akce. Nově bude na oddělení umístěn tzv. selfcheck, tj. automat na samoobslužné půjčování knih, který by měl zjednodušit a urychlit služby čtenářům.

Spolu s vylepšováním prostředí knihovny plánujeme také inovovat vizuální styl knihovny – ve hře je tvorba nového loga, které bude lépe vystihovat současnou moderní knihovnu, její služby a veškerá další poslaní celé instituce. Samozřejmostí budou i nové webové stránky, vytvořené tak, aby i nadále vycházely vstříc svým uživatelům přehledností a on-line službami, ale také aby napomáhaly propagaci služeb i dalších činností knihovny, jakožto informačního a kulturního centra.

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou aktivitu/ výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

I v příštím roce se budeme snažit dále rozšiřovat nabídku vzdělávacích aktivit při Univerzitě volného času a pokračovat ve spolupráci s institucemi, které podporují vzdělávaní jak seniorů, tak zdravotně postižených občanů.

 

Pro všechny, které baví psaní, bude také nadcházející rok opětovně připravena nedokončená povídka od, zatím v tajnosti drženého, spisovatele v rámci literární soutěže Dopište…!

 

Dopište Douškovou

 

Opět nevynecháme ani celorepublikové akce, jakými jsou Noc s Andersenem či Den pro dětskou knihu, určené dětským návštěvníkům knihovny. Dále Týden knihoven, který dává knihovnám možnost představit se v různých podobách a získat další nové čtenáře prostřednictvím řady výjimečných akcí.

 

Týden knihoven

 

Pravidelně se účastníme Festivalu Den poezie, jenž má za cíl přiblížit méně se prosazující druh literatury a který je pořádán na památku narození Karla Hynka Máchy.

 

Poezie na náměstí

 

Osobně se nejvíce těším, až budou za námi všechny přestavby, které, doufejme, s sebou přinesou jen to nejlepší a naše knihovna se bude moci soustředit na vymýšlení nových činností a aktivit a vylepšovat podobu služeb a akcí stávajících.

 

Na otázky odpovídala: Mgr. Veronika Peslerová, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny

www.kkvysociny.cz

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 29.11.2012 / 29.11.2012 | Zveřejnit od: 30.11.2012
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17512
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek