Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Kraj Vysočina získal na projekt Potravinové pomoci dětem přes 4,4 milionu korun

Centrální školní jídelna Třebíč soutěží o nejlepší školní oběd
Kraj Vysočina zpracoval a podal úspěšnou žádost, na jejímž základě získal dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci ve výši přes 4,4 milionu korun. „Finanční prostředky budou vynaloženy na potravinovou pomoc dětem ve vážné sociální nouzi, s cílem zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žáků základních škol, případně žáků nižších stupňů víceletých gymnázií, ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi. Celkem tak bude možné podpořit ve školním roce 2016/2017 až 768 dětí z Kraje Vysočina“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.
 

 
 

Obdržená dotace bude rozdělena mezi padesát škol a školských zařízení, které se do projektu přihlásily. Její výše se pro jednotlivá školská zařízení bude odvíjet od způsobilých nákladů, tj. od přesného počtu dětí za sledované období, počtu přihlášených a odebraných jídel, celkových nákladů za stravné a režijních nákladů.


„Podání žádosti o dotaci a zajištění finančních prostředků na podporu rodin z Kraje Vysočina vychází z dlouhodobé strategie kraje v oblasti prorodinné politiky. Jedná se tak o další aktivitu, která plně zapadá do schválené koncepce Kraje Vysočina v rodinné politice“, upřesnila Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Finanční prostředky na potravinovou pomoc dětem jsou vypláceny z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, který navazuje na předchozí potravinový program (PEAD) a doplňuje stávající nástroje sociální soudržnosti, zejména Evropský sociální fond (ESF). Vyhlašovatelem výzvy bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

 

  • Pavla Poulová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 841, e-mail: poulova.p@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 21.9.2016 / 21.9.2016

Počet návštěv: 2024
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek