Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Kraj Vysočina žádá ministerstvo životního prostředí o další dotace na kotlíky

Kotlíkové dotace
Radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád požádal ministerstvo životního prostředí o nalezení řešení navýšení dalších finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na Kotlíkové dotace pro občany Kraje Vysočina. „O peníze na ekologickou výměnu kotlů je v regionu velký zájem. Kraj Vysočina stále dle zájmu dalších žadatelů o kotlíkovou dotaci disponuje dostatečnou absorpční kapacitou pro navýšení finančních prostředků a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní kapacity na zajištění řádné administrace i těchto dalších finančních prostředků. Jsme připraveni téměř okamžitě administrovat další peníze,“ avizuje Zdeněk Chlád.
 

 
 

Kraji Vysočina byla Ministerstvem životního prostředí ČR poskytnuta na kotlíkové dotace částka 238,9 miliónů korun na výměnu minimálně 1 600 kusů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v letech 2016 a 2017. V současné době eviduje Kraj Vysočina zhruba 2 200 žádostí o dotaci na výměnu zdroje tepla na pevná paliva.

 

V případě nenavýšení finančních prostředků se radní kraje Zdeněk Chlád obává výrazného poklesu zájmu ze strany potencionálních žadatelů, který bude velmi obtížné znovu posílit pro plánované výzvy po roce 2017. „Jsem přesvědčen, že navýšením finančních prostředků bude dosaženo hlavního cíle tohoto dotačního titulu - snížení emisí zdraví škodlivých částic v dýchatelné zóně atmosféry prostřednictvím výměny co nejvyššího počtu zdrojů tepla na tuhá paliva s nekvalitním procesem spalování, ve výrazně kratším čase než i samo Ministerstvo životního prostředí ČR predikovalo, a tím dojde k prokazatelnému pozitivnímu dopadu na kvalitu ovzduší nejen v Kraji Vysočina,“ uvedl Zdeněk Chlád.

 

Kraj Vysočina rozděluje tzv. kotlíkové dotace v jediné kontinuální výzvě. V současné době tým administrátorů provádí kontrolu všech přijatých žádostí. Téměř polovina zatím prověřených žádostí vykazuje nutnost doplnění nebo opravy údajů. V následujících týdnech začne kraj žadatele obesílat s výzvou ke konkrétním doplněním, pokud žadatelé informace doplní ve stanoveném termínu, bude o jejich dotaci rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina už v dubnu letošního roku.

 

Logo Kotlíky

 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 15.2.2016 / 15.2.2016

Počet návštěv: 5850
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies