Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Kraj Vysočina vyhlásil sedmý ročník soutěže Bezpečná nemocnice

Bezpečná nemocnice
Zastupitelstvo Kraje Vysočina sedmý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice. Smyslem soutěže je upozornit na možná rizika při poskytování zdravotních služeb. „Porota odborníků se standardně zabývá hodnocením projektů řešících rizika jak pro pacienty, tak pro personál, s cílem poskytnout odborné veřejnosti informace související s bezpečím v lůžkových zdravotnických zařízeních,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Odborná soutěž „Bezpečná nemocnice“ oceňuje nejlepší projekty, kterými zdravotnická zařízení učinila konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti v jejich prostředí. Konference „Dny bezpečí“ pak bezprostředně navazuje na tuto soutěž a prezentuje jak oceněné projekty, tak přednášky s aktuálními tématy.

První ročník této celostátní soutěže byl vyhlášen v září 2008. Do prvního ročníku se přihlásilo 8 projektů. Do loňského 6. ročníku bylo přihlášeno 13 projektů. Nejvyšší ocenění v něm získal v sekci 1 Technicko-provozní oblast projekt Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha „Zajištění bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče“. V sekci 2 Ošetřovatelsko-medicínská oblast získal nejvyšší ocenění projekt Masarykova onkologického ústavu „Projekt HALÓ“, který se stal zároveň celkovým vítězem soutěže. 

 

Do sedmého ročníku soutěže Bezpečná nemocnice je možné přihlásit projekty opět do dvou níže uvedených sekcí. Termín pro podávání projektů je od 1. 7. 2014 do 31. 10. 2014.

Do „Technicko-provozní oblasti“ budou zahrnuty projekty, které řeší změny technického vybavení, úpravu prostředí, zavedení nové či úpravu stávající techniky a vybavení.   V „Ošetřovatelsko-medicínské oblasti“ budou prezentovány projekty založené na změně postupů v medicínské či nelékařské péči.

 

Pro aktuální ročník soutěže bylo pořadateli stanoveno zastřešující téma „Bezpečná péče o seniory“. „Toto téma bylo zvoleno, protože podobně jako ve všech rozvinutých zemích světa i populace v České republice stárne. Tento fakt společně s tím, že se prodlužuje střední délka dožití, vede k tomu, že narůstá počet seniorů – pacientů ošetřených v našich nemocnicích. Tito pacienti tvoří téměř 66 % pacientů nemocnic. U řady seniorů přináší pobyt v nemocnici specifická rizika - větší riziko pádů, horší zraková ostrost, zhoršení sluchu, zmatenost, menší pohyblivost, riziko podvýživy apod. Fyziologické projevy stárnutí vedou k nutnosti zavádět specifická opatření minimalizující rizika v této skupině pacientů,“ doplnil Jiří Běhounek.

 

Včas přihlášené a doručené projekty budou předloženy hodnotící komisi, která určí jejich pořadí na základě bodového ohodnocení jednotlivých kritérií. Vítězné projekty budou odměněny cenou hejtmana Kraje Vysočina. Společnost Johnson & Johnson, s.r.o., ocení projekt s nejvyšším hodnocením poroty v každé ze sekcí mimořádnou finanční cenou ve výši 50 tis. Kč určených na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů v každé sekci. Vítězné projekty budou prezentovány na 7. ročníku celostátní konference „Dny bezpečí“.

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2014 / 24.6.2014

Počet návštěv: 11430
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies