Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace


 

Kraj Vysočina se na Open Days v Bruselu prezentoval s tématem dopravních investic

Brusel
Metropole Belgie hostila ve dnech 10. – 13. října 2016 čtrnáctý ročník Evropského týdne regionů a měst, veřejnosti známého jako Open Days. Odehrálo se více než 130 workshopů, kterých se zúčastnilo přes šest tisíc zástupců měst a regionů, aby sdíleli své zkušenosti a poukázali na význam lokální a regionální úrovně řízení evropské regionální politiky. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na semináři s názvem Financování projektů týkajících se Transevropských dopravních sítí (TEN-T) pro zvýšení regionální konkurenceschopnosti.
 

 
 

Zkušenosti Kraje Vysočina prezentoval Radek Handa, vedoucí oddělení projektového řízení v dopravě, který poukázal na obrovský rozvojový potenciál, protože kraj kromě strategické polohy disponuje i dobře vzdělanou a flexibilní pracovní silou. Navzdory zemědělskému charakteru kraje jsou největšími zaměstnavateli společnosti zaměřující se na strojírenský průmysl. Region tak čelí obrovským výzvám, které se týkají dopravní dostupnosti a dopravního managementu. „Se zmíněnými problémy a s nízkou kvalitou silnic se kraj snaží vypořádat za pomoci evropských fondů více než jednu dekádu. Objem financí investovaných do dopravních sítí má vzestupný trend a programové období 2014 – 2020 evropských fondů představuje obrovskou výzvu pro další řešení konkrétních problémů, které představuje například dálnice D1 protínající celý region,“ uvedl Radek Handa.


Uvedený seminář se snažil podpořit iniciativy vedoucí k zefektivnění dopravních sítí. Partnerské regiony na setkání v Bruselu sdílely projekty a příklady dobré praxe, týkající se právě Transevropských dopravních sítí se zaměřením na potřeby lokálních společností. Diskutující se také snažili prozkoumat potenciální možnosti vzájemného doplňování evropských, národních a regionálních finančních zdrojů, které by vedly k maximalizaci očekávaných výsledků.


Transevropské dopravní sítě hrají důležitou roli ve zlepšování evropské územní soudržnosti. Dobře plánované investice do dopravní infrastruktury jsou klíčovým faktorem pro možnost přístupu firem na globální trhy. Tato tematika je zvláště relevantní v hraničních a méně rozvinutých regionech, kde vyvážená diskuze mezi veřejností a soukromým sektorem usnadní udržitelný regionální růst. Existuje spousta překážek, které brzdí rozvoj regionů a společností v souvislosti s Transevropskými dopravními sítěmi. Příkladem mohou být chybějící dopravní spojení, neshoda investic s potřebami lokálního trhu nebo rozdílné priority zapojených autorit.


Zástupci Kraje Vysočina využili workshopu pro získání kontaktů v Evropské komisi i dalších regionech, které čelí stejným výzvám.


  • Více informací Radek Handa, odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 14.10.2016 / 14.10.2016

Počet návštěv: 4558
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek