Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Kraj Vysočina přispívá na opravy a údržbu válečných hrobů a pietních míst

Kraj Vysočina přispívá na opravy a údržbu válečných hrobů a pietních míst
Na území Kraje Vysočina se nachází zhruba 850 válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem a památce 2. světové války. V příštím roce uplyne 70 let od ukončení tohoto největšího válečného konfliktu minulého století. „Za účelem financování obnovy pomníků a památníků, které nejsou kulturními památkami, je možné požádat o dotaci Kraj Vysočina podle nově schválených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Žádosti splňující podmínky pro udělení dotace přijímá Kraj Vysočina až do 10. září. V průběhu příštího roku mezi realizátory rozdělíme jeden milión korun,“ uvedla Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
 

 
 

Zastupitelstvo Kraje Vysoči­na na svém zasedání 24. června 2014 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních místních vztahujících se k událostem druhé světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina. Dotace jsou určeny na materiál, prá­ce a služby spojené s opravou a údržbou válečných hrobů i pietních míst a jejich bez­prostředního a souvisejícího okolí.

 

Každý vlastník si může podat pouze jednu žádost, v jejímž rámci žádá o dotaci na opravu a údržbu i více ob­jektů ve svém vlastnictví. Výše příspěvku ze strany Kraje Vy­sočina na jednoho žadatele činí maximálně 15 tisíc korun. Dotace lze poskytnout na válečné hroby a pietní místa vztahující se k událostem druhé světové války, které jsou evidovány dle zákona o válečných hrobech a pietních místech. Dotaci nelze poskytnout na válečné hroby a pietní místa, jež jsou evidována jako kulturní památky.

 

Výši své finanční spoluúčas­ti si určí každý vlastník sám, přičemž ta bude v případě přečerpání celkové částky určené Krajem Vysočina kritériem pro poskytnutí dotace.

Žádosti o dotaci válečných hrobů a pietních míst budou při­jímány do 10. září 2014, doba realizace je stanovena do 30. dubna 2015.

 

Touto jednorázovou podporou chce Kraj Vysočina přispět k důstojné podpoře a připomenutí událostí 2. světové války.

 

  • Více informací poskytne Jaroslava Panáčková,odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,  tel. 724 650 147, panackova.j@kr-vysocina.cz.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.7.2014 / 21.7.2014

Počet návštěv: 9038
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies