Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Kraj Vysočina pomůže obcím s projekty řešícími sucho nebo povodně

Veřejnost rozhodla, že nejchutnější voda je z podzemního zdroje Rytířsko
Mezi letos vyhlášenými grantovými programy Fondu Vysočiny figuruje pod obvyklým názvem Čistá voda i podporgram nově zaměřený na ochranu před povodněmi nebo suchem. „Do budoucna lze s velkou pravděpodobností očekávat další růst teplot, nerovnoměrnost rozložení srážek a prohloubení délky suchého období. Na území našeho kraje mělo v srpnu loňského roku větší či menší problém s množstvím nebo kvalitou dodávané vody minimálně 53 obcí a 18 místních částí, nejvíce na okrese Pelhřimov. Jednalo se zejména o obce, které nejsou napojeny na skupinové vodovody tj. na vodárenské nádrže, ale spoléhají se pouze na lokální zdroje podzemní vody,“ uvádí radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád důvody, které vedly vedení kraje k cílení grantových podpor.
 

 
 

V rámci grantového programu Čistá voda mohly obce nebo jejich svazky poprvé v historii kraje žádat o poskytnutí dotace na ochranu před suchem spočívající v provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o opatření, která souvisí právě s problémy s nedostatkem vody u některých obcí zejména v loňském roce.


"Na uvedené opatření grantového programu Česká voda bylo podáno 16 žádostí, z nichž je zastupitelstvu kraje, které zasedne 10. května, k poskytnutí dotace navržena desítka z nich. Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace musí žadatelé záměr zrealizovat do konce srpna, nicméně se domnívám, že realizace proběhnou většinou v letošním roce. Celková dotace připravená k rozdělení je vyšší než 1,2 milionu korun. Mezi obcemi, které čekají na rozhodnutí zastupitelů kraje je například městys Luka nad Jihlavou plánující hydrogeologický průzkum včetně vrtu nebo Leskovice na Pacovsku, které plánují posílit vodní zdroj, stejně jako obec Okrouhlička,“ uvedl Zdeněk Chlád.


Na základě pokynu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka vznikla pracovní skupina, která se bude suchem a nedostatkem vody zabývat. První jednání pracovní skupiny složené mj. ze zástupců kraje a jeho krajského úřadu, státních podniků Povodí, významných provozovatelů vodohospodářské infrastruktury a Českého hydrometeorologického ústavu se konalo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě tento týden. Na jednání byla široce diskutována krajským úřadem navržená krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření, jejichž realizace a naplňování by měla přispět ke zmírnění dopadů negativní hydrologické situace.


„Jedná se o zhodnocení dostupných kapacit vodních zdrojů pro nouzové zásobování pitnou vodou, přípravu regulativních opatření k omezení nebo zákazům odběrů vod, zachování případně rozšíření podpory vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu kraje, realizaci opravy přivaděčů vody do vodárenské nádrže Hubenov a podobně,“ uvedl Zdeněk Chlád.


Kraj Vysočina zároveň připravuje materiál, který bude obsahovat doporučení a náměty pro obce a vodoprávní úřady, jak postupovat v období sucha a nedostatku vody.

 

Bílý potok v Poličce

potok

  • Více informací Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.4.2016 / 28.4.2016

Počet návštěv: 8048
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies