Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kraj Vysočina pokračuje v přípravách stavby okružní křižovatky v Novém Městě na Moravě, v Jemnici se chystá rekonstrukce průtahu městem

V průběhu letošního roku vyroste v centru Nového Města na Moravě nová okružní křižovatka, která nahradí stávající stykovou křižovatku v ulicích Masarykova, Soškova a Křičkova. Poprvé by se po ní měli řidiči projet už na konci října letošního roku. Jednou z větších dopravních staveb, které kraj také letos na jaře zahájí je rekonstrukce průtahu městem Jemnice. V tomto případě je rekonstrukce rozdělena do čtyř stavebních etap, přičemž úsek ulice Na Podolí a ulice Tyršova by měl být zprovozněn do 31. 10. 2021, ulice Velká Brána (dva úseky) pak do konce září příštího roku. Rada Kraje Vysočina dnes rozhodla o zahájení zadávacího řízení na obě veřejné zakázky.
 

 
 

II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka

Stávající křižovatka ulic Masarykova, Soškova a Křičkova bude nově upravena na malou okružní křižovatku s průměrem 28 metrů. Zároveň dojde také k úpravám chodníků, odstavných a parkovacích stání, veřejného osvětlení i veřejné zeleně. Nově bude provedeno vedení plynu v křižovatce, upraveno vedení datové sítě města a provedeny stavební úpravy přilehlého parčíku. Součástí stavebních prací je rovněž vybudování vodovodu v délce 167 m a kanalizace v délce 74 m. Stavba bude provedena na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Nové Město na Moravě a SVAK Žďársko. Výstavba samotné okružní křižovatky bude hrazena z krajského rozpočtu a předpokládaný podíl kraje je asi 4 miliony korun, celkové náklady stavby by měly být přibližně 16 milionů korun bez DPH. Výstavba okružní křižovatky si vyžádá lokální omezení dopravy, stavební práce by měly probíhat na etapy, tak aby byl vždy umožněn částečný průjezd. S úplnou uzavírkou se počítá pouze při pokládce obrusných vrstev. Okružní křižovatka by měla být zprovozněna do 29. října 2021, s kompletním dokončením stavby se počítá v průběhu února 2022.

 

II/152 Jemnice – průtah

Stavební práce zahrnují rekonstrukci stávající silnice II/152 od křižovatky ulic Tyršova  a ulice Lipová po křižovatku silnic II/152 a silnice II/408 ve městě Jemnice v přibližně kilometrové délce. Součásti stavby je také úprava křižovatky s ulicí V Ráji, napojení místních komunikací, sjezdů a časti přilehlých chodníků včetně přeložky inženýrských sítí. Dojte také k výstavbě nové zárubní zdi a nezbytnému zajištění svahu. V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce jednoho mostu a oprava stávající kanalizace a vodovodu. Také v tomto případě se Kraj Vysočina dohodl na společném postupu zadavatelů s městem Jemnice a společností VODOVODY A KANALIZACE. Stavba bude realizovaná ve čtyřech stavebních etapách a počítá se s částečným omezením provozu po polovinách vozovky, kdy bude doprava řízena kyvadlově. V určitých fázích stavby dojde k úplné uzávěře a doprava bude odkloněna na objízdné trasy. Průjezd stavbou bude umožněn složkám IZS a také bude zajištěn přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí. Kraj počítá se spolufinancováním stavebních prací z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady stavby se odhadují na necelých 50 milionů korun bez DPH, podíl Kraje Vysočina je asi 30 milionů korun, 90 % krajských způsobilých výdajů pokryje evropská dotace a příspěvek ze státního rozpočtu. Do konce října tohoto roku by měl být zrekonstruován a zprůjezdněn úsek ulice Na Podolí a ulice Tyršova včetně mostu, přes zimní období 2021/2022 bude probíhat běžný provoz v celém průtahu městem. Zbývající části ulice Velká Brána budou následně rekonstruovány od jara a zprůjezdněny do konce září příštího roku. Kompletně by měla být stavba dokončena do konce listopadu 2022.

irop
 • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.1.2021 / 12.1.2021

Počet návštěv: 1232
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek