Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Kraj Vysočina podporuje systém služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny

Studenti na Vysočině mohou i letos žádat o krajská motivační stipendia
Kraj Vysočina je jedním z dvanácti krajů České republiky, kde se od začátku letošního roku realizuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. „Jeho cílem je zefektivnit a podpořit systém služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v těsné spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Snahou je zabezpečit co nejlepší rozvoj a péči organizacím pracujícím s ohroženými rodinami a dětmi,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina Věra Švarcová.
 

 
 

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí je rozdělený do několika klíčových aktivit. První se zaměřuje na posílení kapacit na pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti síťování. Od 1 července působí v Kraji Vysočina pět lokálních síťařů v deseti z patnácti krajských obcí s rozšířenou působností. Tento speciální terénní pracovník má na starosti svoji oblast, kde se setkává s pracovníky jednotlivých Odborů sociálně-právní ochrany dětí, mapuje své území, zdejší poskytovatele služeb pro ohrožené rodiny a děti, zjišťuje jejich potřeby a zajištění spolupráce s ostatními aktéry v systému sociálně-právní ochrany dětí.


Druhá klíčová aktivita se zabývá zajištění, kvalitních statistických dat nutných pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. „V České republice nejsou jednotně sledována a vyhodnocována data o potřebách ohrožených rodin a dětí, o výkonech v oblasti sociálně-právní ochrany a jejich účinku k zajištění ochrany dítěti. Proto je cílem zvýšit efektivitu a kvalitu sytému ochrany a péče o ohrožené děti, a to prostřednictvím navržení systému sběru dat a jejich hodnocení a systému řízení kvality,“ přibližuje Věra Švarcová.


Do projektu spadají i aktivity související s nastavením celoživotního vzdělávání a zvyšováním kvalifikace pracovníků odborů sociálně-právní ochrany dětí a také s podporou a rozvojem náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči. „Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit, a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní rodinné péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče,“ uzavřela Věra Švarcová.


Kompletní informace o projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí najdete na www.pravonadetstvi.cz.

 

  • Zpráva zpracována z pokladů krajské kanceláře projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.“

    Kontaktní osoby: Bc. Neuerová Petra (petra.neuerova@mpsv.cz), Mgr. Šteflová Jana (jana.steflova@mpsv.cz)


 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 3.11.2016 / 3.11.2016

Počet návštěv: 2872
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek