Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kraj Vysočina má novou přírodní památku

Kraj Vysočina má novou přírodní památku
Lokalita Šafranice rozkládající se u obce Slavkovice na Novoměstsku se stala 102. přírodní památkou v Kraji Vysočina. Rozhodla o tom krajská rada na svém dnešním zasedání. Území o rozloze sedm hektarů je cenné výskytem souvislé plochy rašelinných biotopů s populacemi zvláště chráněných rostlin a živočichů. Čolek obecný a horský, ropucha obecná nebo hnědásek rozrazilový, z rostlin prstnatec májový, vachta trojlistá a tolije bahenní, to je jen malý výčet z bohaté populace, která se na tomto území nachází.
 

 
 

„Jedinečnost této lokality byla potvrzena podrobným přírodovědným průzkumem, který ukázal, že zmíněná oblast svým významem převyšuje kvalitu mnohých stávajících zvláště chráněných území v Kraji Vysočina,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a doplnil, že statut přírodní památky s sebou nese určitá omezení a pravidla v péči o pozemky a s tím související využívání jednotlivých ploch.

 

V Kraji Vysočina se v současnosti nachází 178 maloplošných zvláště chráněných území o rozloze 5591 ha. Z toho je v péči Kraje Vysočina 74 přírodních památek a 54 přírodních rezervací, o ostatní se starají Správy CHKO. V návrhu krajského rozpočtu na příští rok jsou na údržbu území v péči Kraje Vysočina opět vyčleněny čtyři miliony korun.

Zvláště chráněná území včetně velkoplošných chráněných krajinných oblastí – CHKO Železné hory a Žďárské vrchy tvoří necelých 10 % rozlohy Kraje Vysočina.

 

Poznámka:

Hlavní hodnotu lokality Šafranice představují rašelinné biotopy obecně (mezotrofní rašeliniště a rašelinné louky). Významné jsou i mechorosty, nově byl zjištěn výskyt ohrožené srpnatky fermežové chráněné i prostřednictvím sítě Natura 2000. V rámci průzkumu flóry zde byly nalezeny zvláště chráněný prstnatec májový, vachta trojlistá a tolije bahenní, z ohrožených druhů ostřice dvoumužná, zábělník bahenní, vrba rozmarýnolistá, starček potoční a kozlík dvoudomý. Z fauny jsou ochranářsky důležitou skupinou obojživelníci – zvláště chráněný čolek obecný a horský, ropucha obecná a skokan krátkonohý, z hmyzu ohrožený hnědásek rozrazilový, zlatohlávek skvrnitý, šídlatka tmavá a krytohlav.

 

 

 • Jan Joneš, odbor životního prostředí
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Kraj Vysočina má novou přírodní památku
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.12.2012 / 4.12.2012

Počet návštěv: 7747
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek